Lezers schrijven

Nico Bos reageert op het artikel ‘Einde DoeMere lijkt nabij’ (Almere DEZE WEEK, 19 februari). Hans van Rooien reageert op het ingezonden stukje van Robert van Doorn in Lezers schrijven dat gepubliceerd werd in deze krant op 26 februari. En Wim van Putten mailde zijn ongenoegen over de wethouders Mulder en Anker, die niet in Almere wonen. Meer reacties zijn welkom via www.almeredezeweek.nl of per e-mail: redactie@almeredezeweek.nl.
Wél toekomst voor DoeMere

DoeMere als winkelgebied is duidelijk gedateerd, maar de doodsteek was natuurlijk het plotselinge betaald parkeren waarmee het gemeentebestuur de bevolking tegen de haren instreek.
Het betreft echter een fraai gelegen gebied en het zou zonde en fantasieloos zijn om er maar weer huizen neer te zetten. Bovendien, de behoefte aan nog meer woningen is waarschijnlijk veel minder dan het gemeentebestuur graag zou willen. Het uitgavenpatroon van de gemeente is immers ingesteld op hoge extra inkomsten uit grondverkopen, maar dat is niet langer houdbaar.
Nu het terrein als winkelgebied weinig toekomst meer lijkt te hebben, is dat een mooie gelegenheid om het te herbestemmen tot binnenstedelijk gebied met een openbare functie ter uitbreiding en verbetering van de leefbaarheid van Almere Buiten. Dit zou kunnen door er bijvoorbeeld een stadspark te projecteren. De ligging is daarvoor, tegen het gerenoveerde winkelcentrum van Buiten aan en fraai afgeschermd van de woongebieden, erg gunstig. Het nieuwe park zou benut kunnen worden voor recreatieve doeleinden, met enige horecafaciliteiten en voor culturele activiteiten. Ik denk dan, zij het dan op kleinere schaal, aan iets wat je ook ziet in het Amsterdamse Westerpark, waar heel veel gebruik van wordt gemaakt.
Nico Bos ir.

Politieke partijen

Ik heb ook nog enige aanvullingen op het stukje van Robert van Doorn en dan toevallig ook over dezelfde politieke partijen.
Eerst Leefbaar Almere. De partijleider hiervan kennen wij als de steunpilaar van de Rijdende Rechter en schrijver van vele brieven in de plaatselijke pers. Maar meer dan wat geschrijf en wat negatief praten is er de afgelopen periodes niet uitgekomen.
Dan Groen Links. Met hun verkiezingsstunt van twee weken geleden als gemeentelijke carnavalsvereniging zijn zij wel opgevallen, maar verder gaan zij in raadsvergaderingen alleen maar tegen de ideeën van ander partijen in, zonder een oplossing aan te dragen.
Dan werden wij door een VVD-er gewaarschuwd, dat de misdaad in Almere de afgelopen jaren erger is geworden en nog erger wordt. Almere moest toch zoveel mogelijk inwoners hebben om de snelst groeiende stad van Nederland te worden? Iedereen was welkom. Elk voordeel heeft zijn nadeel!
Raadsleden: kruip eens in de huid van de inwoners van Almere! Medebewoners: Denk a.u.b. goed na voor u uw stem gaat uitbrengen.
Hans van Rooien

Het kan in Almere

Al zou ik niet gauw op de PVV stemmen, ik moet toegeven dat wij burgers dankzij deze partij wel dingen aan de weet komen die anders moeilijk of helemaal niet in de bekendheid kwamen.
Nu dan hebben ze ons via de pers laten weten dat de weigering van wethouders om te verhuizen de gemeente Almere veel kost. Een motie van de PVV om deze mensen met de trein te laten reizen werd door de coalitie weggestemd! Dachten we van de extra kosten van Duivesteijn af te zijn (die kostte 7 jaar lang zo’n slordige tachtigduizend euro per jaar aan reis- en verblijfskosten) nu zijn er twee wethouders die dagelijks vanuit Den Haag en de ander uit Leeuwarden door een auto met chauffeur worden opgehaald om bij het stadhuis te worden afgeleverd om aan het einde van de dag linea recta weer naar huis te reizen. Afgezien dat deze mensen veel gemeenschapsgeld kosten: wat weten zij van de gemeente Almere af? De sfeer? De bouwperikelen van de middenstand, in Almere Buiten, die de overlast spuugzat is en dan ook nog eens het parkeerprobleem en de leegstand in Almere? Samen hebben deze twee wethouders in 2013 bijna 200.000 euro aan reis- en verblijfskosten opgemaakt. Wat zou je van zo’n bedrag niet allemaal aan veiligheid kunnen doen? Kom op partijen in Almere laat u zich niet door de PVV inmaken maar wees zelf ook waakzaam en “bij de les”, in het belang van de bewoners van Almere.
Wim van Putten, Almere Buiten
Vragen over de gemeenteraadsverkiezingen

Klopt het dat:
A) Vraag aan o.a.GroenLinks:
Hoe meer bomen er in Almere onnodig worden omgehakt - hoe meer gezellige gratis lunches na de raadsbijeenkomsten?
B) Vraag aan o.a. de ChristenUnie en PvdA:
Hoe meer wethouders (met zeer hoge reiskosten) van buiten Almere - hoe hoger de gemeentelijke belastingen?
C) Vraag aan o.a. de VVD:
Hebben al die dienstreisjes (o.a. naar Azië) Almere al iets opgeleverd?
In blijde verwachting! Want de partij die reageert, krijgt mijn stem!
Jan v. R. (naam bij redactie bekend)
Artikel geplaatst op: 05 maart 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen