Bomen en groen verdwijnen

ALMERE – De populieren die grenzen aan de voetbalvelden van AS'80 zijn gekapt. Pauline van Bekkum, bewoonster van de Pianoweg die uitkijkt op de bomen, vindt dit vreselijk. “Mijn hele uitzicht is nu anders en we hebben vooraf geen bericht hierover gehad van de gemeente.” Ook op andere plekken in Almere, bijvoorbeeld langs verschillende dreven valt het lezers van deze krant op dat veel bomen worden gekapt en groen wordt weggehaald.
Op de Regenboogweg worden de bomen gesnoeid. (Foto: Fred Rotgans)

Volgens de gemeente is er een heel scala aan redenen waarom er bomen gekapt worden. “Het grootste deel van de bossen in en rondom Almere is in beheer van Staatsbosbeheer. Zij voeren een eigen beleid op het gebied van bosbeheer en onderhoud”, aldus Nivin Drost van de gemeente.
De belangrijkste reden om de populieren langs de sportvelden tegenover de Pianoweg te verwijderen was volgens Drost de toenemende schade en overlast op de nabij gelegen sportvelden. “Dit resulteerde in zeer hoge onderhoudskosten van de sportvelden. Daarnaast liet de kwaliteit van deze bomen te wensen over, waardoor de kans op uitbreken van takken steeds groter werd en de bomen steeds meer een risico vormden voor de omgeving. De bewoners zijn niet geïnformeerd omdat ze op grote afstand van de sportvelden wonen.”
De storm van 28 oktober 2013 was ook een reden tot bomenkap. “Om veiligheidsredenen was het noodzakelijk om een fors aantal bomen te verwijderen.”
Ook door uitbreiding van het wegennet en het woongebied worden bomen gekapt. “Voorbeelden hiervan zijn de Laren, de Brikweg en de verbreding van de A6 en de Stedendreef.”
Veel bomen in Almere staan te dicht op elkaar en ontnemen elkaar het licht, waardoor ze er in kwaliteit op achteruitgaan. “Door er bomen tussen weg te halen, krijgen de andere bomen meer licht en kunnen dan beter uitgroeien tot een volwassen boom of boomstructuur. Ook zijn er structuren die vervangen moeten worden als gevolg van ziektes en plagen. Dit gebeurt op de Audioweg en Televisieweg, Gracht Parkwijk Centraal, Polderdreef, Langewetering, Noorderdreef, Markerdreef, Gracht Waterwijk West en Gracht Muziekwijk. De bomen aan de Multatuliweg zijn vervangen in verband met de kastanje bloedingziekte.”
Artikel geplaatst op: 26 maart 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen