Reorganisatie Alliantie moet wonen betaalbaar houden

ALMERE – De Alliantie gaat reorganiseren. Dit is volgens de organisatie nodig om wonen betaalbaar te houden. Van de ruim zevenhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen er het komende anderhalf jaar ongeveer honderd.
In het werkgebied van de Alliantie, de noordvleugel van de Randstad, is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen een groot probleem. Dat probleem wordt de komende jaren alleen maar groter doordat de huren stijgen en de financiële ruimte van woningcorporaties door de verhuurdersheffing kleiner wordt. De Alliantie wil die heffing (in 2014: 34,5 miljoen euro) voor een belangrijk deel opbrengen door haar organisatie anders in te richten, waardoor zij efficiënter en effectiever kan zijn. Het digitaal beschikbaar stellen van diensten speelt hierbij ook een rol. Van de ruim zevenhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen er het komende anderhalf jaar ongeveer honderd. De Alliantie wordt een plattere organisatie met minder directeuren en managers en gaat vooral buurtgericht en dichtbij bewoners werken. Daarbij krijgen medewerkers een grotere vrijheid en meer verantwoordelijkheid.
Artikel geplaatst op: 30 april 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen