Nieuw college telt nog maar vijf wethouders

ALMERE – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaat nog maar uit vijf wethouders, eentje minder dan in het vorige college. Dat maakte René Peeters namens de coalitiepartijen bekend tijdens de presentatie van het coalitieakkoord. D66, PvdA, VVD, Leefbaar Almere en CDA staan de komende vier jaar in Almere aan het roer. Hun werktitel luidt: ‘De kracht van de stad.’
De wethouders in het nieuwe college zijn (v.l.n.r.) Mark Pol, René Peeters, Henk Mulder, Frits Huis en Froukje de Jonge. (Foto: Fred Rotgans)

De vorming van een nieuwe coalitie heeft in Almere even geduurd. De PVV werd na de verkiezingen de grootste partij. Zij probeerden samen te werken met de VVD, maar die partij wees dat resoluut van de hand. Daarna was de rol van de PVV uitgespeeld en mocht D66 het proberen. Even leek het erop dat er een samenwerking zou komen tussen D66, PvdA, Leefbaar Almere, CDA en SP. Maar die laatste partij haakte af omdat hun wethouderskandidaat ‘te licht’ werd bevonden.
Opmerkelijk genoeg weigerde Peeters donderdagavond tijdens de presentatie van de nieuwe coalitie uitleg te geven over aan welke eisen een wethouder moet voldoen. Ook ging de D66’er niet in op vragen over welke compromissen er zijn gesloten tussen de vijf partijen om tot een goede samenwerking te komen. Eigenlijk werd er door het nieuwe college op geen enkele vraag concreet antwoord gegeven.
Op de tribune bekeek Ans DeSumma de presentatie met gemengde gevoelens. “Wij hadden daar ook kunnen zitten", besefte de fractievoorzitter van de SP. “Voor de buitenwacht lijkt het nu zo dat de SP de kans heeft gekregen om mee te doen en er zelf uit is gestapt. Maar het kan natuurlijk niet dat er wel eisen aan onze kandidaat-wethouder worden gesteld en niet aan de rest. Wij gaan nu goed oppositie voeren. Als er goede voorstellen komen zullen we die steunen. Maar als ik hoor dat het plan van dit college is dat er per jaar 250 sociale huur of koopwoningen bijkomen in heel Almere, terwijl de wachtlijsten daarvoor zo’n acht jaar zijn, dan moet er nog wel wat gebeuren op dat gebied. Daar gaan wij ons zeker voor inzetten."
PVV-raadslid René Eekhuis liet de presentatie aan zich voorbij gaan. “Wij hadden graag aan de onderhandelingstafel willen zitten, maar nadat de VVD het niet wilde stopte het voor ons. De SP is uitgenodigd en daarna afgeschoten. Wij zijn niet eens in die fase gekomen. We staan nu meer op afstand. Dat is heel jammer, want in de oppositie kun je dingen bereiken, maar in het college nog veel meer."
Naast Peeters, die verantwoordelijk wordt voor Onderwijs, Jeugd, WMO en Sport worden Henk Mulder (PvdA) Ruimtelijke Ordening en Wonen, Mark Pol (VVD) Financiën en Economie, Frits Huis (Leefbaar Almere) Stedelijk Beheer en Cultuur, en Froukje de Jonge (CDA), Participatie en Armoede, wethouder in het nieuwe college.
Artikel geplaatst op: 21 mei 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen