“Namens inwoners van Almere deskundig en onafhankelijk advies geven”
Adviesraad Sociaal Domein Almere online

ALMERE – De Adviesraad Sociaal Domein Almere is vanaf deze week online te vinden. Deze adviesraad geeft de gemeenteraad en het college advies over veranderingen in het ‘sociaal domein’.
Klaas Jongejan is voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Almere. De gelijknamige site is nu online. (Foto: Monavid/Mona Alikhah)

Het Rijk draagt per 1 januari 2015 de sociale taak over aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak heet het ‘sociaal domein’. De gemeente Almere is per die datum verantwoordelijk voor: de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen, de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én huisvesting en wonen.
Namens inwoners van Almere

Voorzitter van deze Adviesraad is Klaas Jongejan: “Al die wijzigingen gaan inwoners van Almere aan. En de gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. Daarom bestuderen en bespreken wij die voorstellen in onze eigen werkgroepen én met personen uit het netwerk, de maatschappelijke partners en het Breed Overleg.” Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Almere. “Op deze manier willen wij - namens inwoners van Almere - de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk, én onafhankelijk en deskundig, adviseren.”
Voor meer informatie: www.adviesraadsociaaldomein-almere.nl
Artikel geplaatst op: 06 oktober 2014 - 11:29

Gerelateerd

Delen