Almere moet komende jaren nog flink bezuinigen

STAD CENTRUM – Namens het college van burgemeester en wethouders overhandigde wethouder Financiën Mark Pol donderdag 2 oktober de programmabegroting 2015-2018 aan de raad. “Sober”, aldus de wethouder.
De eerste begroting van het nieuwe college is een inhoudelijke verwerking van de ambities die zijn opgesteld in het Coalitieakkoord: ‘De kracht van de stad’. “We hebben een frisse blik geworpen op de knelpunten van vandaag, maar vooral gekeken naar de kansen van morgen. Daarover gaan we het gesprek aan met de bewoners, ondernemers en vele instellingen in de stad. Samenwerken is het sleutelwoord voor de komende periode”, aldus wethouder Pol.
Aanjaaggelden

“In het Coalitieakkoord hebben we afgesproken om sober te zijn in onze uitgaven en tegelijkertijd te blijven investeren in waar de stad het het hardst nodig heeft. We hebben de nieuwe zogenoemde aanjaaggelden in het leven geroepen om onderwerpen die belangrijk zijn voor onze stad en haar inwoners extra steun te bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, innovatie, kunst en cultuur, wonen en wijken en onderwijs en arbeidsmarkt.”
Naast deze aanjaaggelden gaat gemeente Almere door met investeren, waar het nodig is. Bijvoorbeeld in veiligheid en economie. Ook voor het beheer en onderhoud van de stad worden extra middelen ingezet. “In 2015 gaan we aan de slag met noodzakelijke ingrepen op straat, zoals de aanpak van fietspaden, voetpaden en verlichting.”
Voor het grondbedrijf wordt 104 miljoen euro vrijgemaakt uit de reserves. “Maar”, benadrukt Pol, “voor een financieel gezond grondbedrijf blijft Almere echter sterk afhankelijk van herstel op de woningmarkt.”
5 miljoen in voorjaar

Pol: “Om onze begroting te beteugelen en afspraken uit het Coalitieakkoord uit te voeren, wacht ons in het voorjaar nog een bezuinigingsopgave van ruim 5 miljoen euro. Deze moeten we verdeeld over alle programma’s opvangen. We blijven echter kijken en luisteren naar wat onze stad het hardst nodig heeft. En gaan daarover in gesprek met de bewoners, ondernemers en instellingen in Almere. Niet alleen in het stadhuis, maar juist buiten, in de stad.”
Artikel geplaatst op: 06 oktober 2014 - 15:29

Gerelateerd

Delen