Portefeuilles Dagelijks Bestuur waterschap verdeeld

ALMERE – Na de waterschapsverkiezingen van 18 maart heeft het Waterschap Zuiderzeeland een nieuw bestuur gekregen. Het college van Dijkgraaf en Heemraden bestaat naast dijkgraaf Hetty Klavers uit de heemraden Jan Nieuwenhuis (namens Water, Wonen en Natuur en Natuurterreinen), Lida Schelwald-van der Kley (namens CDA, ChristenUnie en SGP), Ton Leijten (namens Ongebouwd en Werk aan Water) en Camiel Maenhout (namens Bedrijven).
Het nieuwe bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland. (Foto: aangeleverd)

Het college van Dijkgraaf en Heemraden is, als dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap. Het college bereidt zaken voor waar de Algemene Vergadering over moet beslissen en zorgt, na de beslissing, dat deze besluiten worden uitgevoerd.
De koers voor de komende bestuursperiode (2015-2019) staat in het bestuursprogramma ‘Duurzaam verbonden; bekend en vertrouwd’. Het bestuur zet de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en heeft daarnaast een aantal speerpunten benoemd. Zo gaat het nieuwe bestuur de komende jaren aan de slag om het waterbewustzijn in de samenleving verder te vergroten door actief contact met de samenleving te zoeken. Hetty Klavers: “We willen zichtbaar maken wat het belang van watermanagement, de economische impact van water en de rol van het waterschap is.”
Artikel geplaatst op: 06 juli 2015 - 00:21

Gerelateerd

Delen