‘Meer pleeggezinnen nodig in Almere’

ALMERE – Wethouder René Peeters sprak op de landelijke expertmeeting pleegzorg met pleegouders, de beleidsmakers van pleegzorgorganisaties en gemeenten over hoe de zaken rondom pleegzorg beter georganiseerd kunnen worden. “In Almere zijn meer pleeggezinnen nodig.”
Peeters: “Jammer genoeg denken veel mensen ten onrechte dat zij geen pleegouder kunnen zijn. Omdat zij werken, alleenstaand zijn of te oud. In Almere zijn meer pleeggezinnen hard nodig. Want we willen dat kinderen, als het thuis niet meer goed gaat, in hun vertrouwde stad blijven wonen. Verhuizen naar een pleeggezin is al lastig genoeg voor kinderen, en dat is nog vervelender als ze naar een andere school moeten, afscheid van de sportclub moeten nemen en nieuwe vriendjes moeten maken. Samen met Vitree werken we in Almere hard om voor ieder pleegkind een pleeggezin in de stad te vinden dat past bij het pleegkind. “
Over pleegzorg

Pleegouders zijn bijzonder en nodig. Opgroeien doet een kind het liefst in zijn eigen omgeving. Maar soms kan dat even niet. Er is een grote groep kinderen tussen de 0 en 18 jaar die om allerlei redenen niet meer thuis kan wonen. Ze hebben voor korte of lange tijd een ander thuis nodig. Een pleeggezin kan voor deze kinderen een uitkomst bieden.
Sinds april 2015 is in Almere gestart met kindergericht werven. Een pleeggezin wordt gezocht dat past bij het kind en zijn of haar belevingswereld. Zo wordt er gesproken met de sportvereniging waar het kind lid van is, of bijvoorbeeld de kerk waar het kind heengaat om te ontdekken of er mensen zijn die pleegouder voor dit kind willen worden. Meer informatie over pleegouderschap op www.vitree.nl
Artikel geplaatst op: 12 augustus 2015 - 17:53

Gerelateerd

Delen