Almeerse wijkverpleegkundigen over de veranderingen in de zorg
‘We zetten de cliënt nu meer in zijn kracht’

ALMERE – Sinds 1 januari 2015 is er behoorlijk wat veranderd in het sociale domein. Gemeenten hebben er nieuwe taken en bevoegdheden bij gekregen, zoals jeugdzorg en Passend Onderwijs. Ook heeft de gemeente de taak gekregen om de ondersteuning te verzorgen aan mensen die nog thuis kunnen wonen. Wijkverpleegkundigen in Almere, Monique Roos en Wendy Lingeman, lichten toe wat de veranderingen in de zorg teweeg hebben gebracht.
Wijkverpleegkundige Wendy Lingeman (in de auto), en Monique Roos, wijkverpleegkundige en projectleider Thuiszorg Almere bij Woonzorg Flevoland. (Foto: aangeleverd)

Sinds de transitie is dagbesteding voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en vormen van hulp en begeleiding om zelfstandig thuis te kunnen wonen aan ouderen opgenomen in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
“Grootste verandering daarbij is dat niet meer het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg, red.) de indicatie geeft aan een cliënt en dat deze thuiszorg mag ontvangen, maar dat de wijkverpleegkundige dat kan doen”, zegt Monique Roos, wijkverpleegkundige en projectleider bij Woonzorg Flevoland. “Een wijkverpleegkundige kan veel beter zien in hoeverre mensen zelfredzaam zijn, kijken of we mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Wat kunnen ze zelf, en wat niet? Voorheen gaf het CIZ een indicatie voor bijvoorbeeld thuiszorg bij een cliënt, die vervolgens de komende twintig jaar niet meer veranderde. Een wijkverpleegkundige komt bij cliënten thuis en heeft beter zicht op de zorgvraag.”
Een wijkverpleegkundige is het gezicht in de wijk en tevens het aanspreekpunt voor de cliënten. Woonzorg Flevoland biedt sinds 1 augustus dit jaar ook in Almere thuiszorg en werkt samen met huisartsenpraktijk Medi-Mere.
Monique: “Nu is de financieringsstroom leidend voor wie wat biedt. Voor mensen die veel zorg vragen is het minder overzichtelijk, dan komt een deel van de zorg van de gemeente en een deel van het Rijk. Voor ouderen is de wijkverpleegkundige zorg in ieder geval laagdrempelig.”
Overzichtelijker

Wijkverpleegkundige Wendy Lingeman vindt dat haar werk door de wijzigingen in de zorg, leuker is geworden. “Je kunt beter kijken hoe je iemand in zijn kracht kan zetten. We kijken kritisch met als doel iemand resultaatgericht te helpen. Wij proberen door zo min mogelijk schakels iemand zo goed mogelijk te helpen. We kunnen mensen persoonlijk indiceren. Een standaard tijd voor een standaard behandeling, hoeft niet meer.”
Meer informatie over Woonzorg Flevoland: www.woonzorgflevoland.nl of bel 0320-229173.
Artikel geplaatst op: 19 oktober 2015 - 12:08

Gerelateerd

Delen