Adviesraad Sociaal Domein zoekt lid

ALMERE – Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Almere verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo-wet, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Woningwet en de Huisvestingswet. Deze vijf wetten betreffen het brede sociale domein: de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn, opvoeding, wonen, en werk en inkomen.
Om te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij de praktijk heeft Almere een Adviesraad Sociaal Domein. Dit is een onafhankelijke adviescommissie die wordt gevoed door het Breed Overleg, waarin alle belangenorganisaties welkom zijn die actief zijn in het sociaal domein.
Voor de periode 2014-2018 zoekt de Adviesraad Sociaal Domein leden.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over de vormgeving en uitvoering van het beleid. Signaleert problemen die inwoners van Almere ervaren op het gebied van wonen, deelname aan de arbeidsmarkt, toegankelijkheid van openbare gebouwen, veiligheid voor inwoners en participatie in de maatschappij en brengen die onder de aandacht bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
De Adviesraad bestaat uit elf leden en een voorzitter en vergadert maandelijks. Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Almere, geen lid zijn van de gemeenteraad, of werkzaam zijn als aanbieder van activiteiten/producten op het terrein van de genoemde wetten.
Interesse?

Stuur dan voor 14 november 2015 een sollicitatiebrief met cv naar hans@vsteenis.nl of naar mevrouw H. van Steenis, Madernastraat 37, 1323HG Almere.
Meer informatie bij mevrouw H. van Steenis, 036-5365556 of de heer K. Jongejan, 06-51812463.
Artikel geplaatst op: 04 november 2015 - 17:49

Gerelateerd

Delen