Wijkverpleegkundige Monique Roos:
‘Traject voor zorg moet in 2016 duidelijker worden’

ALMERE – Sinds 1 januari 2015 is er behoorlijk wat veranderd in het sociale- en zorgdomein. Gemeenten hebben er nieuwe taken en bevoegdheden bij gekregen (WMO), zoals jeugdzorg en Passend Onderwijs. Ook heeft de gemeente de taak gekregen om vanuit de WMO Ondersteuning Thuis en Huishoudelijke Ondersteuning te verzorgen, aan mensen die nog thuis kunnen wonen. Deze verandering zet in 2016 door.
Wijkverpleegkundige Monique Roos. (Foto: aangeleverd)

Wijkverpleegkundige in Almere, Monique Roos, levert verpleegkundige zorg (ZvW). Ze is werkzaam bij Woonzorg Flevoland, een in Lelystad gevestigde organisatie die sinds augustus vorig jaar ook in Almere met thuiszorg actief is en een samenwerking heeft met de huisartsen van Medi-Mere. Monique: “De wijkverpleegkundige is degene die nu de indicatie voor de benodigde verpleegkundige zorg doet, en ook de regisseur voor de zorg is geworden. Deze functie wil ik in 2016 verder implementeren en vooral bestendigen.” Monique heeft vorig jaar gemerkt dat het zorgtraject voor klanten nog lang niet bij iedereen duidelijk is. “Hoe dat traject voor zorg loopt, is voor veel mensen nog echt onduidelijk. De weg die klanten nu lopen is tweeledig. Voor Huishoudelijke Ondersteuning en Ondersteuning Thuis klop je aan bij het wijkteam voor een keukentafelgesprek en hieruit volgt een beschikking waarna de klant een aanbieder kan kiezen. Voor wijkverpleegkundige zorg heb je een indicatie nodig van de wijkverpleegkundige, dit kan bijvoorbeeld via de huisarts.” Gaat het om méér of andere zorg, dan is de wijkverpleegkundige de spil en regisseur van de zorg.
Monique: “Een wijkverpleegkundige kan veel beter zien in hoeverre mensen zelfredzaam zijn, kijken of we mensen in hun eigen kracht kunnen zetten. Wat kunnen ze zelf, en wat niet? Voorheen gaf het CIZ een indicatie voor bijvoorbeeld thuiszorg bij een klant, die vervolgens de komende twintig jaar niet meer veranderde. Een wijkverpleegkundige komt bij klanten thuis en heeft beter zicht op de zorgvraag.”
Ingewikkeld

Monique Roos benadrukt dat de wijkverpleegkundige zorg volledig vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. “Dit is goed geregeld met de zorgverzekeringswet en zit in het basispakket van de zorgverzekering. Als je Huishoudelijke Ondersteuning of Ondersteuning Thuis nodig hebt, verloopt de beschikking via de gemeente en wordt er vaak een eigen bijdrage gevraagd die inkomensafhankelijk is. Het is best ingewikkeld. Daarom heeft Woonzorg Flevoland klantadviseurs die alle mogelijke vragen rondom zorg in combinatie met wet- en regelgeving kunnen beantwoorden.”
Klantadviseurs van Woonzorg Flevoland zijn bereikbaar via 0320-229173.
Artikel geplaatst op: 27 januari 2016 - 08:30

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: