‘Doorverkoop zelfbouwkavels tast karakter zelfbouwwijk aan’

ALMERE – Zo’n 300 kavels, oorspronkelijk bedoeld voor particulier opdrachtgeverschap, worden sinds week aangeboden aan ontwikkelaars en bouwbedrijven. Zelfbouwers zouden er, volgens de gemeente, bij gebaat zijn dat hun wijk afgebouwd wordt. Groen Links betwijfelt dit en stelde er schriftelijke vragen over.
Groen Links denkt dat de verkoop van zelfbouwkavels aan ontwikkelaars en bouwbedrijven het karakter van de zelfbouwwijk aantast. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Kavels die langer dan twee jaar in de verkoop staan worden te koop aangeboden aan ontwikkelaars en bouwbedrijven. GroenLinks betwijfelt of deze afwijking van het bestaande beleid ten aanzien van deze kavels met de huidige zelfbouwers is besproken, dan wel dat zij hier inspraak in hebben gehad. “Wij zijn van mening dat de kans bestaat dat het karakter van zelfbouwwijken dermate kan veranderen dat consultatie van bewoners op zijn minst gerechtvaardigd zou zijn geweest”, aldus Jessica Kips van Groen Links.
De partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten welke overwegingen, welk onderzoek of welke analyse anders dan ‘dat het voor zelfbouwers belangrijk is dat hun wijk afgebouwd wordt’ hebben geleid tot deze aanpassing in het beleid.
Oud-wethouder Adri Duivesteijn vindt dat zelfbouwers door de verkoop tekort worden gedaan. Duivesteijn vindt dat zelfbouwers in actie moeten komen. “De zelfbouwers hebben hun creativiteit, energie en geld mogen investeren in crisistijd. Nu het bouwen voor projectontwikkelaars weer winstgevend wordt keert de gemeente Almere terug naar een bouwbeleid waar Nederland – en Almere in het bijzonder – al vol mee staat maar nu met dit verschil ‘dat de woonconsument zijn kant en klare woning kan kopen in ‘zo’n bijzondere zelfbouwomgeving’”, zo schrijft de oud-wethouder in een blog over het Homeruskwartier in Poort.
Artikel geplaatst op: 09 februari 2016 - 15:28

Gerelateerd

Delen