Verkeersveiligheid en kwaliteit Gooise Kant en Gooise Poort verbetert

ALMERE – De provincie Flevoland en de gemeente Almere gaan samen de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de bedrijventerreinen Gooise Kant en Gooise Poort verbeteren.
Door het intensievere gebruik van de bedrijventerreinen Gooise Kant en Gooise Poort zijn er knelpunten ontstaan bij het parkeren langs de straten, wat tot onveilige situaties leidt. Daarom heeft de gemeente samen met de gevestigde ondernemers bekeken welke ingrepen noodzakelijk zijn om dit te verbeteren. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Door de krachten te bundelen hebben de bedrijventerreinen Gooise Kant en Gooise Poort nu weer het gewenste niveau. Dat is goed voor zowel ondernemers, hun klanten als de stad en de regio.”
Het plan richt zich vooral op het aanleggen van extra parkeerplaatsen en het aanbrengen van attentie verhogende maatregelen bij fietsoversteekplaatsen op een aantal kruisingen, zoals bebording en belijning. De voorgestelde maatregelen leiden tot een aantrekkelijker bedrijventerrein, doordat parkeerknelpunten worden opgelost en de verkeersveiligheid wordt verbeterd.
Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) wordt ruim 80.000 euro bijgedragen aan de plannen van ondernemers, gemeente en provincie.
Artikel geplaatst op: 26 februari 2016 - 11:55

Gerelateerd

Delen