Regels nodig om overlast kamerbewoning tegen te gaan

ALMERE – Op verschillende plekken in Almere worden alle kamers in woningen afzonderlijk verhuurd. Bij ongeveer 1.300 adressen vermoedt de gemeente dat er sprake is van kamerbewoning. Dit volledig ‘verkameren’ van woningen veroorzaakt regelmatig overlast in wijken. De gemeente heeft daarom beleidsregels opgesteld voor kamerverhuur.


In Almere wonen nog steeds veel gezinnen, maar de samenstelling van de bevolking verandert. De stad trekt steeds meer nieuwe bevolkingsgroepen aan zoals studenten, alleenstaanden, echtscheiders en tijdelijke werknemers. Deze groepen zijn op zoek naar kleinere en goedkopere woningen of een kamer. Er zijn voor deze doelgroepen nog weinig betaalbare mogelijkheden. Een alternatieve manier om toch in deze huisvesting te voorzien is het huren van een kamer in een ‘verkamerde woning’. Dit betreft vaak meerdere kamers in een eengezinswoning die meestal aan eenpersoonshuishoudens verhuurd worden. Mogelijke kamerbewoning komt vooral voor in Almere Centrum, Eilandenbuurt, Stedenwijk en Oostvaardersbuurt.
De afgelopen jaren komen er bij de gemeente steeds vaker meldingen binnen met betrekking tot overlast die wordt veroorzaakt door kamerhuurders. Het gaat dan onder andere om geluidsoverlast, alcohol- en drugsgebruik, overvolle containers, brandonveilige situaties, parkeeroverlast of de verwaarlozing van woning of tuin. Met het beleid wil de gemeente voorkomen dat buurten en wijken een onevenredig aantal onzelfstandige woningen krijgt waardoor de leefbaarheid in het gedrang kan komen. Daarnaast wil de gemeente ruimte geven om kamerbewoning toe te staan.
Zo geldt er een minimale afstand tussen panden voor meervoudige kamerbewoning van 100 meter, mag 3 procent van de woningen in de wijk gebruikt worden voor kamerbewoning en wordt er een maximum van vier bewoners per kamerverhuurpand ingesteld.
Het College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept kamerverhuurbeleid. Het concept ligt met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. Meer informatie: gemeenteblad.almere.nl

Artikel geplaatst op: 31 oktober 2017 - 12:29

Gerelateerd

Delen