'Hotel en woningen aan het Gooimeer'
Nieuwe indeling Kustzone Almere Haven

Door Bianca Kramer
HAVEN – In het huidige Ontwikkelingsplan Kustzone Almere Haven komen woningen op het manifestatieveld en aan het Gooimeer. Tevens zijn er plannen voor een hotel en bij het Surfstrand is ruimte voor een camping. In De Goede Rede vond vorige week een informatiebijeenkomst plaats waar deze plannen bekend werden gemaakt.
De plannen voor de kuszone in Haven werden in de Goede Rede toegelicht. (Foto: Bianca Kramer)

Op basis van de reacties uit de participatiegroep zijn eerder drie scenario’s ontwikkeld. Daarna zijn de uitgangspunten van de gemeente meegenomen en is er ontwikkelplan ontstaan. Een aantal wensen van de participatiegroep was: duurzame oplossing blauwalg, versterking huidige natuur- en recreatievoorzieningen, verbeteren wandel en fietspaden passend bij de sfeer van stadsdeel Haven. Uitgangspunten van de gemeente zijn onder andere: versterken van Haven centrum, minimaal 240 woningen en een hotel. Op basis van de uitkomsten is een nieuw ontwikkelingsplan ontwikkeld.
Ontwikkelingsplan

Een deel van de participatiegroep zou het liefst zien dat er geen woningen gebouwd worden. ‘Waarom moeten er woningen komen?’ ‘Is er onderzoek gedaan naar wie er willen wonen?’ ‘Toeristen geven meer uit dan bewoners,’ waren enkele reacties van Havenaren.
Toch worden de plannen doorgezet. Wethouder Tjeerd Herrema gaf aan dat woningen nodig zijn voor het financieren van de overige plannen. Bovendien is er een gebrek aan woningen in het middensegment.
De gevreesde hoogbouw op het Manifestatieveld komt er niet. Volgens het plan woonbebouwing blijft dat beperkt tot drie tot vier lagen. Aan het Gooimeer, aan de kop van de jachthaven waar nu de scouting zit, komt een hotel en woningen met vijf tot zes lagen.
In het Ontwikkelingsplan staat verder dat er langs de kuststrook een verlichte wandelroute langs het water komt. Het Surfstrand wordt verbreed en daarbij kunnen campingplekken komen. Tevens komt er een nieuw Havenpark en wordt de dijk heringericht als 30 kilometer-weg.
Vervolgproces

Na een positief besluit van de gemeenteraad volgt een bestemmingsplanfase, dit zal waarschijnlijk heel 2018 nog lopen. De gemeenteraad wil verder in januari een Politieke Markt op locatie te organiseren.
Artikel geplaatst op: 20 december 2017 - 14:33

Gerelateerd

Delen