Almere trekt vooral veel eenoudergezinnen

Door Marcel Beijer
Er verhuizen relatief veel eenoudergezinnen naar Almere. (Foto: Shutterstock)


ALMERE – Er verhuizen relatief veel eenoudergezinnen en huishoudens van Surinaams en Antilliaanse afkomst naar Almere. Ze hebben iets vaker een laag en modaal inkomen en hun kinderen zijn significant oververtegenwoordigd onder vroegtijdig schoolverlaters.

Dat blijkt uit het verkenningsrapport Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarin wordt onderzocht hoe de woningmarkt in Amsterdam en omliggende regio’s zich ontwikkelt nu de crisis voorbij is.
In het rapport wordt gesteld dat de regio de komende jaren in trek zal blijven en ook groeien. Er wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van Almere. Tijdens de crisis kwam de sterke verhuisrelatie vanuit Amsterdam, Utrecht en Gooi en Vechtstreek met Almere en Lelystad onder druk te staan. De bouw van koopwoningen was toen immers verliesgevend. Nu de crisis achter ons ligt, is het belang weer toegenomen. Er vestigen zich veel huishoudens van buiten de stad. Opvallend is dat het bereik verder ligt dan de direct aangrenzende regio. Almere en Lelystad fungeren daarbij als een belangrijke toegangspoort tot de MRA voor huishoudens vanuit meer landelijke gebieden. Dat is opvallend, de meeste regio’s in de MRA, met uitzondering van Amsterdam, hebben een meer regionale aantrekkingskracht.
In het rapport wordt de bouwtechnisch goede woningvoorraad en de beschikbaarheid van redelijk geprijsde en relatief grote eengezins-koopwoningen met buitenruimte als mogelijke oorzaak hiervoor genoemd. ‘Aandachtspunt is dat de verhuizers in en naar Almere iets vaker een laag en modaal inkomen hebben. Dit sluit aan bij de woningvoorraad, maar versterkt tegelijkertijd dat wat er al is’, zo wordt geconcludeerd. ‘Daarnaast verhuisden en verhuizen er relatief veel eenoudergezinnen en huishoudens van Surinaams en Antilliaanse afkomst naar Almere. Punt van aandacht is dat hun kinderen significant oververtegenwoordigd zijn onder vroegtijdig schoolverlaters. Hierdoor hebben deze jongeren geen goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt’.
In de periode waarin de woningmarkt nog uit het dal van de crisis moest klimmen, leek de woningmarktpositie van Almere en Lelystad wat minder sterk. Dit is het afgelopen jaar echter sterk veranderd. De gebieden waarin het herstel eerst langzamer op gang kwam, trekken nu ook aan, hetgeen resulteert in hogere woningprijzen en kortere verkooptijden. De nieuwbouw is de afgelopen 12 maanden dan ook in aantal verdubbeld. De ruimte in combinatie met lage vierkante meterprijzen zijn dan juist sterke punten. Almere heeft voor de komende periode wel een uitdaging, omdat de markt in de crisisperiode vooral het goedkopere programma van de verschillende bestemmingsplangebieden heeft afgenomen. In beide gemeenten geldt dat de aantrekkende markt kansen biedt om een meer gedifferentieerd programma in hogere segmenten en nieuwbouw af te zetten.
Nu het herstel op de woningmarkt doorzet is het voor Almere (en ook Lelystad) de opgave om te zorgen voor een meer gevarieerd woningaanbod, waaronder ook woningen in het hogere segment. Tot slot wil de regio in MRA-verband meer aandacht voor integrale ontwikkelingen.
Bereikbaarheid
Almere en Lelystad nemen een flink deel van de groeiopgave voor hun rekening, maar vooral de bereikbaarheid richting Amsterdam en Utrecht blijft een probleem, zo stelt het rapport. Hierdoor blijven arbeidskansen achter. Bovendien trekt de regio ook wel kwetsbaardere groepen. De sociale agenda binnen de MRA behoeft in dit verband meer aandacht. Verkorten van de reistijden via OV en weg en het opzetten van technisch en bouwkundig onderwijs op alle niveaus biedt een oplossing, omdat dit type onderwijs in de MRA relatief weinig aangeboden wordt en dit deel van de regio een grote bouwopgave kent.
Artikel geplaatst op: 03 januari 2018 - 16:21

Gerelateerd

Delen