Ontwikkelplan Floriade 18 januari in de raad

Door Robert Mienstra
ALMERE - Het presidium van de gemeente heeft kritisch gereageerd op het concept-ontwikkelplan Floriade dat 18 januari op de Politieke Markt wordt besproken. Dit plan is een nadere uitwerking van de gebiedsvisie Floriade en het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade.

Zo wil het presidium dat het college 18 januari duidelijkheid schept over een eventueel go/no go-moment voor de Floriade en extra toelichting geeft op de financiële onderbouwing van het plan. Het presidium vindt die onderbouwing nu te ‘globaal.’
‘Tijdens de bespreking van de gebiedsvisie op 8 juni 2017 heeft het college, bij monde van wethouder Herrema, aangegeven dat het go/no go-moment voor de gebiedsontwikkeling van Floriade Stadwijk nu nog niet aan de orde is’, schrijft het presidium. ‘Dat moment komt bij de besluitvorming over het ontwikkelingsplan in het najaar van 2017’. Die datum is inmiddels gepasseerd zonder dat er iets gebeurd is. Het presidium constateert dat er geen sprake is van een go/no go-besluit.
Het doel van dit raadsvoorstel is om richting te geven aan de uitwerking van het definitieve ontwikkelingsplan met de te selecteren marktpartij, die de ontwikkeling van zowel de wijk als de Floriade zelf, gaat oppakken. Het college informeert de raad in maart en mei met een raadsbrief over de selectieprocedure van de marktpartij.
De bespreking is bij te wonen op de Politieke Markt van donderdag 18 januari. Die begint om 19.45 uur in zaal Atelier 1 in het stadhuis.

Kader 1
Presidium

De gemeenteraad benoemt een commissie, ofwel het presidium. Deze commissie bereidt de agenda van de gemeenteraad voor. Voordat de Politieke Markt begint, komt deze commissie samen. Zij vergadert (bijna) elke donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en stelt dan de agenda voor de vólgende Politieke Markt op. De leden van het presidium beslissen dus wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt op de Politieke Markt.
Kader 2

Wat gebeurde er rond de Floriade?

2 juli 2015
Raad stemt in met Uitvoeringsbesluit Floriade 2022 en met de ontwikkelstrategie Floriade
22 juni 2017
Raad neemt kennis van startdocument Gebiedsvisie Floriade Stadswijk en stemt in met uitgangspunten.
20 juli 2017
Raad stelt bestemmingsplan Floriade vast.
1 december 2017
Aanbesteding voor marktpartijen bouw stadswijk en evenement Floriade van start.
18 januari 2017
Concept Ontwikkelplan Floriade stadwijk komt in de raad
In september volgt nog de besluitvorming definitieve ontwikkelingsplan.
Artikel geplaatst op: 08 januari 2018 - 08:12

Gerelateerd

Delen