Bewoners Leermosstraat willen geen strontveldje aan achtertuin

Door Hestia Ruben
KRUIDENWIJK – Bewoners van de 31 huizen aan de Leermosstraat zijn boos. Sinds de gemeente de hondenkaart – een kaart van de stad waarop te zien is waar honden uitgelaten mogen worden – heeft aangepast, grenst hun achtertuin aan een uitlaatstrook zonder opruimplicht. Met andere woorden: de hondenpoep ligt zowat in hun achtertuin.

Bewoners Volkert Limmen en Marjolein van Tol bij de strook gras waar honden nu vrij hun behoeften mogen doen. Volgens hen zijn er genoeg alternatieve locaties voor een hondenuitlaatstrook. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Bewoner Marjolein van Tol diende bezwaar in op de ontwerp-hondenkaart. “Het is echt onlogisch dat nou juist deze grasstrook, tussen onze achtertuinen en een slootje, een hondenuitlaatstrook geworden is. Wij kwamen hier wonen in 1993 met onze kinderen van toen 9 en 11 jaar. Zij speelden altijd buiten, in de tuin, en dan door de poort naar het water waar ze met een rubberbootje gingen varen. In 2014 kregen we als bewoners de mogelijkheid om een stuk grond te kopen van de gemeente waardoor onze achtertuin een flink stuk langer werd. Bijna alle bewoners hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.” De uitbreiding van de tuin kostte de bewoners ruim vierduizend euro. Van Tol: “En daar genieten we van. We zitten er veel in de zomer, de kleinkinderen spelen er en we genieten van de vrije achterkant aan het groen en het water. Met de kleinkinderen voeren we de eendjes bij de sloot. Als de gemeente dit doorzet, dan lopen we straks door de drollen, dat is vies en niet gezond. Het lijkt mij dat iedereen zich daar in kan vinden. Het is niet hygiënisch om in de poep van een hond te trappen. Almere is een grote stad met veel mensen dicht bij elkaar. Dan moet je rekening houden met elkaar. Een hondenveldje zo dicht bij huizen, dat past niet.”

‘Niet goed gekeken’


Volgens Nicole Klockenbrink, woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Frits Huis, worden er wel degelijk aanpassingen gedaan aan de concept hondenkaart. “Het lijkt er op dat er bij het intekenen aan de Leermosstraat niet goed gekeken is naar de situatie. Dit signaal is door meerdere mensen per brief en e-mail aan ons afgegeven. We nemen dit signaal mee in de afwegingen over de definitieve hondenkaart. De motivatie om de kaart hier aan te passen is helder.”

150 reacties


Er zijn inmiddels meer dan 150 reacties bij de gemeente binnengekomen. “Er is dus enige tijd nodig om deze reacties door te nemen en daarover een advies te formuleren”, aldus Klockenbrink.
Suggesties voor verbetering van de hondenkaart kunnen nog tot 1 maart 2018 ingediend worden via www.almere.nl/hondenkaart. Klockenbrink: “Het helpt ons daarbij erg wanneer men motiveert waarom de wijziging wordt voorgesteld en in wiens belang dit is. Is dit een individuele wens of heeft er bijvoorbeeld afstemming plaatsgevonden met de nabije omgeving? Het besluit en de afwegingen worden openbaar gemaakt. Wanneer dat is kunnen we nu nog geen uitspraak over doen. We hebben enige tijd nodig om alle reacties door te nemen en daarover een advies te formuleren.”

 

 

Artikel geplaatst op: 21 februari 2018 - 13:30

Gerelateerd

Delen