Veel belangstellenden in bibliotheek en via live-stream
Partijen houden zich gedeisd in Groot slotdebat

Door Marcel Beijer
ALMERE – Het Groot Slotdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft niet tot grote ontboezemingen van de lijsttrekkers geleid. De partijen hielden zich gedeisd al waren er wel een paar opmerkelijke momenten.
Froukje de Jonge (cda) (l) in de debat met Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks). Midden presentator Marcel Beijer. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Floriade

Toon van Dijk (PVV) stelde dat geen enkel punt uit het verkiezingsprogramma voor de PVV een breekpunt zal zijn bij de komende coalitieonderhandelingen. “Als we dat zouden doen worden we uitgesloten door de andere partijen en dat is de grootste kans dat de Floriade doorgaat. En wij zijn mordicus tegen de Floriade.” Tot een vriendschap met D66 zal dat niet leiden, maakt Martine van Bemmel (D66) duidelijk. “Als je D66 stemt weet je twee dingen zeker: De Floriade gaat door en we zullen nooit een coalitie vormen met de PVV.”
Sociale woningbouw

PvdA en SP gingen met elkaar in discussie over de bouw van sociale woningen. In Almere bestaat momenteel een wachtlijst van 8,5 jaar. Jerzy Soetekouw (PvdA) liet weten dat zijn partij de afgelopen vier jaar er in geslaagd was om 2000 betaalbare woningen te realiseren. Soetekouw stelt dat het voor de PvdA ‘topprioriteit’ is om de komende vier jaar 4000 betaalbare woningen te realiseren. Voor de SP zet de PvdA daarmee nog geen zoden aan de dijk. “Om echt wat aan de wachtlijsten toen hebben we 1600 woningen per jaar nodig”, stelde Hans Everhard. De twee bakkeleiden nog over de wenselijkheid van een samenwerking ‘op links’ (met GroenLinks) die maar niet van de grond komt. De SP wilde zich daar nog steeds niet aan binden. “Eerst moet de kiezer spreken.”
Groenonderhoud

De sneer van Soetekouw richting de huidige coalitiepartijen ontlokte een reactie van Frits Huis (Leefbaar Almere) die met Johan de Leeuw (AP/OPA) in discussie ging over het Groenonderhoud, en dan met name de bomenkap die voor veel onrust zorgt. “Ik begrijp dat we in de coalitie allemaal op eilandjes hebben gewerkt. De successen claimen en de teleurstellingen afwijzen. We zaten in een recessie en een tekort hadden op beheer en onderhoud. Bomenkap blijft gevoelig. De enige bomen waarover in Almere niet wordt gepraat, zijn spoorbomen – want die hebben we niet.”
Johan de Leeuw (AP/OPA) vond dat een drogreden. “De crisis wordt door Huis gebruikt als excuus.”
Veiligheid

De VVD ging met ChristenUnie in gesprek over de veiligheid in de stad. Volgens Hilde van Garderen (VVD) is dankzij haar partij de veiligheid er flink op vooruit gegaan: meer cameratoezicht, meer bewaakte fietsenstallingen en meer toezicht.” Marcel Benard (ChristenUnie) vond dat zaken nogal eens worden opgeblazen door sommige raadsleden. “Almere is best wel een veilige stad. Als er zich ergens een incident voordoet moeten we niet doen of de hele stad onveilig is. Het gaat vaak om zorgproblemen. Zorg dat die mensen de nodige zorg krijgen.”
Zorg

CDA en GroenLinks gaven in hun debat aan dat er meer geld naar Zorg moet. Froukje de Jonge (CDA) stelde dat de wachtlijsten veel korten moeten. Ze pleitte voor een tussenoplossing tussen thuis wonen en in een verpleeghuis. Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) stelde voor om de kortdurende hulp – zonder verwijzing – uit te breiden. Ook de vindbaarheid van de wijkteams moet verbeteren, aldus beide partijen.
Nieuwkomers

Er zij ook nieuwe partijen die in de raad proberen te komen. WSTAV, Respect! en Almere Anders ’18 gingen met elkaar in discussie over de ruimte voor nieuwkomers in de stad. WSTAV en Respect! botsten met elkaar over de wenselijkheid van meer nieuwkomers. Lijsttrekker Rutger Hengstman wilde liever over een ander onderwerp praten en besloot vervolgens de discussie te staken. Demonstratief liep hij van de debattafel weg. Tot hilariteit van de aanwezigen nam Hilde van Garderen (VVD) de vrijgevallen plek in.
Duurzaamheid

Hilarisch was ook het debat tussen GLP en de Partij voor de Dieren. Beide partijen hebben in hun programma veel aandacht voor het milieu, maar Mark Wiggers (GLP) en Leonie Vestering (PvdD) botsten volledig op de manier waarop dat moet, vooral op het gebied van voedsel. Waar Vestering een rol zag voor de gemeente om bewoners te stimuleren meer ‘plantaardige eiwitten’ te eten, wil GLP die rol ook bij de bewoners laten horen. “Het verschil tussen PvdD en GLP is: wij houden van vlees en jullie van zo min mogelijk vlees.” De partij WOW ontbrak bij dit debat.
In KADER

Veel kijkers
Het debat werd georganiseerd door deze krant en werd gehouden in de nieuwe bibliotheek. De belangstelling was zo groot dat de nieuwe zaal met 110 zitplaatsen in een middag al was uitverkocht. Daarop werd besloten ook de Collegezaal in de bibliotheek open te stellen. Daar keken nog eens 60 Almeerders via de live-stream. Ook via de website en Facebookpagina van Almere DEZE WEEK keken live duizenden mensen mee. Het debat is nog steeds terug te kijken via de Facebookpagina of via de site adwtv.nl.
Artikel geplaatst op: 19 maart 2018 - 09:43

Gerelateerd

Delen