Leegstaande kantoren Louis Armstrongweg omgebouwd tot woningen

Door Hestia Ruben
MUZIEKWIJK – De gemeente Almere wil het kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg in Muziekwijk transformeren. De leegstaande kantoren moeten omgebouwd worden tot kantoorgebouwen en appartementencomplexen voor verschillende doelgroepen met bijbehorende voorzieningen. De ontwikkeling bevindt zich nog in een ‘verkennende fase’.
In dit gebied in Muziekwijk moeten straks ook mensen gaan wonen. (Foto: aangeleverd)

Het gebied aan de Louis Armstrongweg, tussen de Bartokweg en de Hollandsedreef, moet volgens de gemeente ‘een gevarieerd gebied worden met woningen, kantoren, voorzieningen, een aantrekkelijke buitenruimte met voldoende parkeerplaatsen en een veilige verkeersstructuur. Het moet een goede mix worden van wonen en werken’.
Gebiedsontwikkelaar BPD, die betrokken is bij vergelijkbare projecten in Utrecht, Den Haag en Amersfoort, illustreert de transformatie van het gebied aan de hand van het voormalig Gouden Gids-pand aan de Louis Armstrongweg 54, dat eigendom is van BPD. Dick Boekhout, ontwikkelingsmanager van BPD: "Wij hebben in 2016 een architect gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het pand om het aan te passen naar woningen in het sociale huursegment. Nu de markt is aangetrokken is de architect gevraagd aanvullend te onderzoeken hoe het gebouw meer potentie kan krijgen. Eén van de onderzoeken is of de huidige constructie het toelaat om er nog verdiepingen op te plaatsen. Het aantal, en of dit überhaupt mogelijk is, wordt nog besproken met de gemeente en omwonenden. Een volledig ronde gevel kom je niet vaak tegen en geeft een gaaf woongevoel, die willen we zeker in stand houden."
Wat het gebouw aan de Louis Armstrongweg 54 wordt, is nog helemaal open. "We hebben goed naar de plek en het gebouw gekeken en vinden het zeer geschikt om in te wonen. Toen we twee jaar geleden begonnen met dit project dachten we nog om er kleinere, betaalbare woningen van te maken die via een woningcorporatie verhuurd konden worden. Inmiddels kijken we ook naar de optie van vrije sector huurappartementen en kleinere koopappartementen", aldus Boekhout.
Samenhang

Het transformatieteam van de gemeente heeft eerder geïnventariseerd welke eigenaren in het gebied openstaan voor het transformeren van het gebouw van kantoorfunctie naar woonfunctie. De eigenaren van de gebouwen in het gebied zijn vrij om met de panden te doen wat ze willen binnen het bestemmingsplan. Meedoen in de transformatie van het gebied en dus ook de ombouw van hun pand is niet verplicht, wel zoekt de gemeente naar samenwerkingen en heeft besloten een visie voor het kantorengebied te maken.
“Doorgaans zie je dat iedereen solitair ontwikkelt”, zegt Boekhout. “Daarom is het goed dat de gemeente een gebiedsvisie opstelt met kaders zodat er samenhang ontstaat. BPD probeert deze samenhang te versterken door samenwerking te zoeken met andere eigenaren. Als eigenaren met elkaar, de gemeente en omwonenden een gebiedsvisie opstellen heeft dat de meeste kans van slagen. In de gebiedsvisie komen onderwerpen aan bod waar samen over wordt nagedacht zoals onder andere voor welke doelgroepen willen we transformeren? Wat voor verblijfsgebied wordt het, komt er ook horeca of alleen een ontmoetingsplek? Nu is er veel ruimte gemaakt voor parkeren, maar groen maakt het aangenaam om te verblijven. Dus ook: hoe kan het parkeren worden opgelost? Daarom is het ook belangrijk dat de bedrijven en omwonenden hierin meedoen zodat de leefbaarheid van het gebied wordt vergroot.”
Integrale vraagstukken

"Wat we doen, is proberen om samen met de andere eigenaars integrale vraagstukken op te pakken die we tegenkomen bij de ontwikkeling van het gebied", zegt Boekthout. "Een voordeel van zo’n samenwerking is dat je door de ontwikkeling in een breder verband te trekken, je meer gemeenschappelijkheid krijgt. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid, Nederland gaat van het gas af. Almere heeft recentelijk besloten ook in te zetten op aardgasloze nieuwbouw vanaf 1 januari 2019. Eigenaren zouden er voor kunnen kiezen een gezamenlijk warmtesysteem te gaan gebruiken. Ook is er een vraag hoe om te gaan met mobiliteit? De jongere doelgroep richt zich tegenwoordig meer op delen en wil misschien wel gebruikmaken van deelauto’s. Maar of dat hier ook aan de orde is zullen we moeten onderzoeken. Het gebied ligt heel dichtbij treinstation Muziekwijk en is dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer."
Verkennen

De gemeente laat weten dat de ontwikkeling van de Louis Armstrongweg zich nog in ‘een verkennende fase’ bevindt. Gemeentewoordvoerder Jeroen Oosterheert: “De ruimtelijke analyse is bijna klaar en er worden momenteel gesprekken gevoerd met eigenaren. Sommigen behouden het bedrijf dat er in zit vanwege langdurige contracten, anderen hebben interesse in transformatie of zijn al actief bezig. Voor de buurt is er in april een informatiebijeenkomst waar we met buurtbewoners en bedrijven praten. Wensen en ideeën worden meegenomen.”
Gebruikers en omwonenden van het gebied rond de Louis Armstrongweg worden door de gemeente nog uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op eind april.

IN KADER
Vraag naar woningen voor jongeren en ouderen

In Almere groeit vraag naar woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens hard. Met name voor jongeren, die een kleine zelfstandige en betaalbare woning vragen, is er weinig aanbod. Maar ook voor ouderen is er in Almere te weinig geschikte woonruimte beschikbaar. In het Almeerse woningaanbod moeten dus meer betaalbare en diverse woningen komen.
In Almere staan heel wat kantoren en bedrijfsruimten leeg. Door leegstaande gebouwen te transformeren (ombouwen) naar het type woning waar veel vraag naar is, worden drie doelen tegelijk bereikt: de leegstand neemt af, het woningtekort gaat omlaag en de leefbaarheid verbetert.
almere.nl/transformatie
Artikel geplaatst op: 03 april 2018 - 13:23

Gerelateerd

Delen