Bewoners op de barricades voor behoud Slufterbrug

Door Kirsten Thuis-Woudenberg
WATERWIJK – De Slufterbrug moet verdwijnen. De brug is aan het eind van zijn levensduur en uit metingen van de gemeente bleek dat de brug relatief weinig wordt gebruikt. Bewoners zijn het hier niet mee eens en tekenden bezwaar aan bij de gemeente. “De brug leidt naar het hondenpaadje aan het Slufterplantsoen”, aldus bewoner Helma Berkenbos. “Het is een bekend rondje onder hondenbezitters.”

De bewoners willen niet dat de Slufterbrug verdwijnt. (Foto: Studio Fred Rotgans/ foto Rinus Lettinck)


De gemeente laat op haar website weten dat eind februari is besloten om de Slufterbrug en het fietspad tussen de Grote Brekkenstraat (ter hoogte van het Slufterplantsoen) en het Madisonpad te verwijderen. De gemeente geeft aan dat er keuzes moeten worden gemaakt in het beheer en onderhoud omdat hiervoor minder geld beschikbaar is. De Slufterbrug wordt, volgens metingen van de gemeente, relatief weinig gebruikt in vergelijking met de nabijgelegen bruggen. Bewoner Helma Berkenbos is het hier niet mee eens. De brug wordt, volgens Berkenbos, juist heel veel gebruikt. “Vooral hondenbezitters maken veel gebruik van de brug”, aldus Berkenbos. “De brug wordt ook gebruikt door bezoekers van de volkstuintjes en de tennisvereniging. Een paar studenten hebben de gebruikers in opdracht van de gemeente geteld. Maar dat was niet op de tijdstippen dat de meeste hondenbezitters van de brug gebruik maken. Dat is vaak voor en na werktijd, vroeg in de ochtend en in het eind van de middag. Ik denk dat er per dag wel zo’n honderd mensen over deze brug gaan.”


Hondenpoep


Als de brug verdwijnt moeten hondenbezitters omlopen. “We moeten dan langs de grasvelden die bij de huizen liggen lopen. Dat zorgt dan weer voor meer overlast van hondenpoep.”
De bewoners dienden bezwaar in bij de gemeente. “Op maandag 11 juni is er een hoorzitting waar we onze bezwaren kunnen toelichten. We zijn van plan om de komende week langs de huizen in de straten in de buurt van de brug te gaan om handtekeningen op te halen. Deze willen we dan aanbieden aan de gemeente.”

Artikel geplaatst op: 15 mei 2018 - 12:00

Gerelateerd

Delen