39 sociale huurwoningen voor mensen met autisme

EILANDENBUURT - De eerste paal van het appartementencomplex Aanmere, 39 sociale huurwoningen voor mensen met autisme die zelfstandig kunnen wonen, wordt in juni geslagen. In de loop van 2019 is het complex gereed voor bewoning.
In dit appartementencomplex is reeds bij de bouw rekening gehouden met specifieke wensen van bewoners met autisme, waarbij gedacht moet worden aan het verminderen van overmatige prikkels door geluid en trilling, elektrisch koken, geen spiegelende tegels en voldoende privacy.
Zorg

De bewoners kopen, desgewenst en naar behoefte, hun eigen zorg in en huren zelfstandig woningen bij de woningcorporatie. Met deze ontwikkeling zijn wonen en zorg gescheiden en is men, voor wat wonen betreft, niet meer afhankelijk van het onderkomen van een zorgleverancier. De bewoners kunnen altijd blijven wonen in hun 'eigen' woning. Voor instellingen, waar deze bewoners momenteel verblijven, betekent dit veel. De doorstroming komt hiermee op gang en de kosten voor de gemeente voor de combinatie zorg/wonen worden flink naar beneden bijgesteld. De huurder/bewoner brengt de woonkosten helemaal zelf op.
Meer informatie: www.bwa-nederland.nl
Artikel geplaatst op: 29 mei 2018 - 11:30

Gerelateerd

Delen