Nieuwe coalitie formeren was forse opdracht

Door Robert Mienstra
ALMERE – De coalitie in de gemeenteraad is een feit. VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie leveren de wethouders. Het akkoord is vrijwel klaar. Het duurde lang, “maar het was dan ook een forse klus”, zegt Hilde van Garderen, de onderhandelaar van de VVD. Zij blikt terug op de afgelopen periode en kijkt vooral vooruit.

Hilde van Garderen leest tevreden het coalitie-akkoord nog eens na. (Foto: aangeleverd)


“We hadden ook naar een college met vier partijen kunnen kijken. Dan zouden we op 24 zetels voor de coalitie gekomen zijn. Dat vonden we te risicovol. Een afsplitsing is zomaar gebeurd, dat hebben we uit het verleden geleerd. Vandaar deze vijf partijen. GroenLinks is niet de meest logische partij voor de VVD. En er zijn grote verschillen tussen de VVD en de PvdA. GroenLinks en de PvdA zijn natuurlijk links. We hebben daar ook een risico mee genomen”, zegt Van Garderen. “Zij vinden veel eerder een consensus met elkaar dan met ons. Ik noem bijvoorbeeld de sociale woningbouw en hoe je aankijkt tegen inkomensafhankelijke maatregelen. Maar, er was wel begrip voor ons standpunt en ze hadden respect voor de VVD dat wij als partij dit avontuur willen aangaan.”

Collegiaal


“We vonden elkaar prima in het uitgangspunt van een collegiaal bestuur en meer de stad bij het bestuur betrekken. De stadsvernieuwing komt bij de VVD vandaan. Die was voor ons heel belangrijk”, vertelt Van Garderen. ”In het coalitieakkoord staat dat de partijen de binnenring van Haven en het centrum van Buiten vernieuwen en toekomstbestendig maken. De ondernemers in die gebieden hebben het zwaar. En juist die moet je ondersteunen. Maar ook de bewoners. Als de centra van die stadsdelen aantrekkelijk zijn, dan gaat daar weer gewinkeld worden. In Haven komt alles samen wat je in Almere ziet, de vergrijzing, te weinig gedifferentieerde woningbouw en sociale vraagstukken. Daar gaan we mee aan de slag.”

Beheer


Het beheer en onderhoud van de stad is een tweede speerpunt voor Van Garderen. “In de campagne kregen we daar veel klachten over. De coalitie heeft in het akkoord afgesproken dat we daar flink wat aan gaan doen. Er is achterstallig onderhoud en daarom investeren we nu incidenteel tien miljoen in onderhoud en daarna gaat er 1,6 miljoen structureel erbij per jaar. Omdat we in een groene stad wonen, is de stad ook duur door het onderhoud. Maar als we de stad op orde hebben, dan wordt hij ook weer aantrekkelijker voor bewoners en ondernemers. Omdat het nu weer financieel beter gaat, kunnen we hier gelukkig in investeren. En we gaan aan de bewoners en bedrijven vragen wat zij hierbij belangrijk vinden in hun wijk.”

Cultuur


Cultuur wordt nadrukkelijk genoemd in het akkoord. “Cultuur moet vooral verbindend zijn voor de inwoners”, zegt Van Garderen. “We moeten regionaal en landelijk met onze neus vooraan gaan staan. Suburbia, Vis-a-Vis en de Bonte Hond moeten we daarin ondersteunen. We gaan een meerjarig cultuurplan maken dat verbindingen maakt met Almere City Marketing, met bewoners en economie. Cultuur moet een meer prominente plek krijgen in onze eigen stad. Daarin gaan we nu bijsturen. Het zou oliedom zijn dat niet te doen.”

Onderwijs


Onderwijs komt minder aan bod in het akkoord dan voorheen. “Onderwijs is met name de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de gemeente is gesprekspartner. Onderwijs luidt de noodklok over het tekort aan leerkrachten. We willen samen met de scholen een actieplan opstellen, waarbij we denken aan faciliteren van woonruimte, regelingen voor zij-instromers en voor lokale lerarenbeurzen. Er zijn veel impulsgelden in onderwijs gegaan in de afgelopen periode. Die komen niet terug.”

Duurzaamheid


Dit onderwerp kent een grote paragraaf in het akkoord. “Duurzaamheid is een onderdeel van alle wethoudersportefeuilles”, licht Van Garderen toe. “We moeten energieneutraal en gasloos worden, de stad klimaatbestendig en afvalloos. Daarvoor komt een duurzaamheidsagenda. En er komt een nieuw loket waar bewoners informatie krijgen over hoe ze duurzame maatregelen kunnen aanpakken en financieren. Er komt een klimaatfonds zodat met de opbrengsten van verduurzaming nieuwe investeringen in de stad kunnen worden gedaan, en er komt een Klimaat Kennis Centrum.”

Pittig


Het was een pittige en zware tijd voor Van Garderen. “De laatste onderhandelingsdag hebben we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met elkaar gesproken. Aan het eind van de rit appte ik naar een fractiegenoot ‘ik ben helemaal op.’ Ik heb me de verantwoordelijkheid in de afgelopen tijd enorm aangetrokken. Uiteindelijk ben ik blij dat we voor dit akkoord heel goed naar de stad en naar de organisaties hebben geluisterd. De lastenverlichting is daar een resultaat van. De hondenbelasting wordt afgeschaft en de gemeentebelastingen worden alleen maar geïndexeerd.”

Dieptepunten


Van Garderen heeft tijdens de onderhandelingen wel degelijk dieptepunten gekend. “Er is een moment geweest dat ik dacht ‘dit zou wel eens niet kunnen gaan lukken, nu klapt het uit elkaar.’ Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt. Maar het is af en toe echt lastig geweest. Uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen, omdat het belang van de stad voor het partijbelang ging. Daarom gaan we collegiaal besturen. Alle portefeuilles van de wethouders hebben met elkaar te maken. Ontschotting wordt een uitgangspunt."

Ambitieus


Het coalitie-akkoord oogt ambitieus. De raad wordt naar de stad gehaald, meldt het akkoord, en de stad wordt naar het stadhuis gehaald. “We gaan onder meer experimenteren met meebeslissen, buurtconferenties, jeugdraden en bewonersplatforms”, vertelt Van Garderen. "We willen een andere bestuurlijke en organisatorische sturing, meer collegiaal en samenwerkend.”
Ook nieuwe initiatieven worden bekeken, een buitenzwembad, revitalisering van bedrijventerreinen en gerichte aanpak van eenzaamheid. Er wordt gekeken of The Passion toch naar Almere kan komen. De vierde coffeeshop in Buiten komt er vooralsnog overigens niet. Tenzij de omstandigheden veranderen. De coalitie trekt de komende vier jaar geld uit voor ruim tweeduizend sociale huurwoningen, wil meer jeugdboa’s en extra inzet voor ondermijning om georganiseerde misdaad tegen te gaan. Leren zwemmen krijgt aandacht en de uitbreiding en verbetering van het regionaal openbaar vervoer komen op de agenda.
“Het is inderdaad ambitieus”, zegt Van Garderen, “spannend ook. Ik hoop over vier jaar door Almere te kunnen wandelen en daadwerkelijk de resultaten van ons beleid te zien. Ik wil dan het gevoel hebben van ‘wow, dat hebben we met z’n allen in Almere voor elkaar gekregen’.”

Artikel geplaatst op: 29 mei 2018 - 09:56

Gerelateerd

Delen