Steeds meer gebreken in nieuwbouwwoningen

ALMERE - Nieuwbouwwoningen worden steeds vaker met gebreken opgeleverd. Zo treffen zij krassen in ramen, beschadigde deuren en schilderwerk en barsten in tegels en sanitair aan. De Vereniging Eigen Huis meldt op haar website dat bouwkundigen van de vereniging vorig jaar gemiddeld 21 gebreken per woning registreerden. Dat is een stijging van maar liefst 40 procent ten opzichte van de crisisjaren, toen gemiddeld vijftien opleveringspunten werden genoteerd.
Tiny houses in aanbouw. (Foto: Shutterstock)

Bij de oplevering moet de woning voldoen aan bouwregelgeving en de gemaakte afspraken tussen de koper en de bouwer. Dat is vaak niet het geval. Afgesproken extra’s (het meerwerk) is niet of verkeerd uitgevoerd, of de woning voldoet niet aan de omschrijving die in de verkoopbrochure staat. Voorbeelden te over zoals verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten die ook nog op de verkeerde plek zitten en wanden die verplaatst zouden worden, maar toch op de oude plek staan. Veel voorkomende gebreken zijn vloeren en wanden die niet vlak zijn, apparatuur die ontbreekt of niet is aangesloten, ventilatie die niet voldoet aan de regelgeving, krassen in ramen, beschadigde deuren en schilderwerk en barsten in tegels en sanitair.
Alle zichtbare gebreken en afwijkingen worden door een bouwkundige genoteerd in een proces-verbaal. De bouwer moet deze opleverpunten daarna alsnog oplossen. Als een ‘stok achter de deur’ mag de koper daarvoor de laatste 5 procent van de koop-aanneemsom tot drie maanden achterhouden. Regelmatig dringen bouwers er op aan dat direct na het verhelpen van de eerste gebreken wordt getekend voor akkoord voor de vrijgave van die laatste. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het uitstellen van de laatste betaling moet er voor zorgen dat ook gebreken worden verholpen die de eerste drie maanden na oplevering worden ontdekt.
Bron: Vereniging Eigen Huis
Artikel geplaatst op: 05 juni 2018 - 16:19

Gerelateerd

Delen