'Woning Govert Flinckstraat was onveilig'

Robert Mienstra

TUSSEN DE VAARTEN – De vrouw die bij een brand in de Govert Flinckstraat 27 zwaar gewond raakte ligt nog steeds in het ziekenhuis. De brand ontstond in de keuken van de woning die door de gemeente gebruikt wordt als interventiewoning

.
Voorheen werd de woning gebruikt door Moeder en Kind, een project dat bedoeld was voor vrouwen die met huiselijk geweld te maken hadden. Nu wordt de woning gebruikt door het interventieteam van de gemeente om mensen in acute crisis te plaatsen.
Twee van de drie gezinnen in de woning bestaan uit mensen met een Nederlands paspoort. Verder woont er een vrouw die – volgens vrijwilligers (naam bij de redactie bekend)– met haar kind door het COA vanuit het AZC op straat is gezet en door het gemeentelijke interventieteam in de Govert Flinckstraat is geplaatst. Deze vrouw ligt nu in het ziekenhuis.

Brandveiligheid


De vrijwilligers zetten grote vraagtekens bij de brandveiligheid van de woning. “Er waren geen brandblusapparaten, geen rookmelders en de kookgelegenheid in de woning voldeed niet aan de eisen. Er stond een elektrische tweepitter op een keukenblokje in de opvangwoning dat daar helemaal niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Na de brand is er door de gemeente en brandweer niets meer gedaan. Wij hebben er zelf nu brandpreventiemiddelen neergezet.”
De politieke partij Respect heeft bij monde van fractievoorzitter Rene Eekhuis vragen aan het college gesteld over de brand. Hij wil weten of het klopt dat in het pand en twee andere panden aan de Govert Flinckstraat vergunninghouders zijn gehuisvest. En zo ja, of het college kan aangeven in hoeverre dit overlast veroorzaakt.

Verantwoordelijkheid


De vrijwilligers zijn er helder over. “In het pand waar de brand heeft gewoed zijn geen vergunninghouders gehuisvest. Die wonen in andere panden. En waar de kinderen van de gewonde vrouw nu verblijven, dat weten we niet.”
“De gemeente Almere is geen eigenaar van het pand aan de Govert Flinckstraat 27”, meldt Simone Mahn van de gemeente, “Dat is ’s Heerenloo. Deze organisatie verhuurt het pand aan Villex, een vastgoed- en leegstandsbeheerder. “Deze woning wordt door het Interventieteam van de gemeente ingezet voor gezin(nen) met kind(eren) in een nood- of crisissituatie, waarbij het gezin geen enkele andere slaapplek heeft (ook niet in hun netwerk) dan op straat. Met als doel deze mensen zo snel mogelijk naar andere woonruimte of naar Maatschappelijke Opvang te begeleiden. Ambulante woonbegeleiding wordt ingeschakeld via het Leger des Heils. Zij bezoeken de mensen en zorgen voor begeleiding naar het vinden van andere woonruimte (kamer/ woning/ Maatschappelijke Opvang)en biedt praktische ondersteuning waar nodig. De woning is door de brandweer veilig en bewoonbaar verklaard.”
De brandweer meldt overigens dat zij niet verantwoordelijk is voor de controles op de brandpreventie in de instellingswoning. "Dat is de vergunningshouder, in dit geval de gemeente.”
Vastgoed- en leegstandsbeheerder Villex was niet bereikbaar voor commentaar.

Artikel geplaatst op: 27 juli 2018 - 14:19

Gerelateerd

Delen