Almeerders nog niet dol-enthousiast over Floriade

Door Robert Mienstra
ALMERE – Almeerders lopen nog niet over van enthousiasme over de Floriade. Nog steeds is een meerderheid niet positief over de wereldtuinbouwtentoonstelling. Vorig jaar was 34 procent positief en dit jaar is dit gevoel iets gegroeid - naar 40 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van de gemeente.
67 procent van de Almeerders maakt zich zorgen over de kosten van de Floriade. (Foto: aangeleverd)

Van de 1.084 panelleden deden er 720 mensen aan mee aan het onderzoek. De gemeente meldt dat de resultaten representatief zijn voor alle inwoners van Almere en goed te vergelijken zijn met de uitkomsten van het onderzoek van vorig jaar. In 2017deden 2500 mensen mee aan het onderzoek. Toen was er vrije deelname voor alle Almeerders.
Verdeeld

Almeerders zijn in 2018 meer verdeeld over de Floriade. De grootste groep (44 procent) is nog negatief, maar vier op de tien Almeerders geeft aan nu positief te staan tegenover de komst van de Floriade. Dit verschilt met de 0-meting in 2017, toen ruim 50 procent aangaf negatief te zijn over de Floriade.
Bekendheid

In 2017 was de bekendheid met de Floriade én met het feit dat deze in Almere georganiseerd werd hoog. Dit is ook zo in 2018. Bijna alle Almeerders weten (enigszins) wat de Floriade is en dat deze georganiseerd wordt door de gemeente Almere.
Positieve aspecte
n
Almeerders zijn positiever geworden over sommige aspecten van de Floriade. Zo geeft een meerderheid (52 procent) aan dat zij denken dat de Floriade kansen oplevert voor werkgelegenheid, dat ondernemers profiteren en dat het bijdraagt aan de levendigheid van de stad. In 2017 waren Almeerders hier in meerderheid nog mee oneens.
Kosten

Uit verschillende onderdelen van het onderzoek komt naar voren dat de Almeerders vooral zorgen hebben over de kosten van de Floriade. De groep Almeerders die zich zorgen maakt over de Floriade is gedaald tussen 2017 en 2018 (van resp. 87 naar 67 procent).
Levendigheid

In 2017 ging een meerderheid ervan uit dat Almere niet levendiger zou worden door de Floriade. Nu laat het onderzoek zien dat de helft van de Almeerders denkt dat de Floriade hier wel degelijk aan bijdraagt. Ook over de kansen voor groen wonen wordt door Almeerders minder negatief gedacht dan in 2017. Hier zijn de verschillen minder groot: in 2017 was een meerderheid het oneens met deze stelling, nu zijn de groepen ‘oneens’ en ‘eens’ ongeveer even groot.
Verder is de meerderheid van de Almeerders nog steeds niet trots op het feit dat gemeente Almere de Floriade organiseert. In 2017 was dat 70 procent , in 2018 is dat 52 procent. Het aantal niet trotse Almeerders neemt dus wel af.
Artikel geplaatst op: 17 september 2018 - 10:11

Gerelateerd

Delen