SP: 'We praten pas weer mee als de Floriade stopt'

Door Marcel Beijer
ALMERE – En toen liep de fractievoorzitter van de SP begin november zomaar de raadszaal uit. De SP weigert nog langer mee te praten over de Floriade 2022. Fractievoorzitter Hans Everhard legt uit waarom zijn partij tot deze beslissing kwam en op welke manier er nu oppositie gevoerd gaat worden.

Hans Everhard: “Als de Floriade een winstgevend evenement zou zijn, had de Tuinbouwraad het heus zelf wel georganiseerd.” (Foto: Prospero/Bart Buijs)De wegloop-actie is u op veel kritiek komen te staan.

“Dat valt wel mee. En zeker bij de achterban van de SP was er juist veel waardering. Wij vinden gewoon dat de miljoenen gemeenschapsgeld die in de Floriade worden gestoken op een andere manier moeten worden besteed: armoedebestrijding, zorg, sociale woningbouw. De Floriade wordt een debacle. Daar willen wij geen verantwoording voor nemen.”

Maar de SP doet wel mee als er gestemd moet worden over de Floriade. Dan bent u toch ook verantwoordelijk?

“Voor dat deel wel, ja. Maar wij stemmen natuurlijk meestal tegen. Het gaat erom dat het college de afspraken schendt. De gemeente zou 10 miljoen euro in de Floriade investeren. Dat moeten de Almeerse burgers opbrengen. Dat bedrag is in de loop der jaren opgelopen. De VVD riep aan het einde van de vorige collegeperiode, dat de maat vol was: er mocht geen euro meer bijkomen. Toen wethouder Loes Ypma aantrad bleek dat het vorige college de raad onvolledig geïnformeerd heeft. Ik noem dat gewoon: besodemieteren. Er moest weer 7,2 miljoen bij. En de raad, inclusief VVD, ging gewoon akkoord. Nu zitten we al op iets van 35 miljoen. En we zijn er nog niet. Er is een enorme tijdsdruk, de grond onder de botenloods bij Haddock is mogelijk vervuild. Er wordt nu al gesproken om er een extra attractie aan het evenement toe te voegen. Bovendien moeten er zo’n duizend huizen worden bijgebouwd om de grondexploitatie rond te krijgen. En dan wordt bij de organisatiestructuur doodleuk het advies van ex-minister Veerman genegeerd. Dus zitten er straks drie directeuren én een coördinator. Gekkenwerk.”

Dus praat de SP drie jaar lang niet mee over de Floriade?

“Precies. We praten pas weer mee als besloten wordt om met de Floriade te stoppen. Het wordt sowieso een debacle. De laatste Floriades hebben allemaal verlies geleden. Als het een winstgevend evenement zou zijn, had de Tuinbouwraad (NTR) het heus zelf wel georganiseerd. Dat zijn gewiekste zakenlui die handel drijven over de hele wereld. Ik vond het ronduit schokkend om te lezen dat Remko Schnieders, de huidige directeur, toegeeft dat de vraag over wat de werkelijke kosten zullen zijn van de Floriade nooit beantwoord zal worden. Het wordt een blamage waarbij de onderste steen boven moet komen.”

Maar dat is toch juist de taak van een oppositiepartij?

“Oké, als jij daarmee zegt dat ik daarmee het democratisch spel bezoedel…"

Dat zeg ik niet. Ik zeg wat ik om me heen hoor: de SP zijn weglopers.

“Het weglopen was een statement waar ik trots op ben. Ik weiger om me voor het karretje van de NTR en projectontwikkelaar Amvest te laten spannen. De winst die Amvest maakt op de woonwijk verdwijnt in de zakken van Amvest, daar schieten we als Almeerders echt niets mee op. Ondertussen draaien de Almeerse belastingbetalers voor de organisatie op. Er zijn op het stadhuis talloze ambtenaren met de Floriade bezig. Veel meer dan het college officieel opgeeft. Nogmaals: het college houdt zich niet aan de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Waarom spreek je kaders af als je je daar niet aan houdt? De coalitie gaat overal mee akkoord. De Floriade móet en zál doorgaan. Ik heb geen zin om oppositie te voeren voor Jan-met-de-korte-achternaam.”

U bent er moedeloos van geworden?

“Niet van oppositie voeren, wel van het kansloze oppositie voeren tegen de Floriade. Alle oppositie wordt in de kiem gesmoord. Neem nou Leefbaar Almere (LA). Die partij kwam met een motie om 30% sociale woningbouw op het Floriadeterrein te realiseren. Iets waar coalitiepartij PvdA voor haar goed fatsoen natuurlijk steun aan moet geven. De motie zou dan mogelijk een meerderheid krijgen. Maar de motie druiste in tegen de eigen PvdA-motie waar sprake is van 20% sociale woningbouw. Die PvdA-motie moest het halen omdat deze daarnaast ruimte biedt aan extra woningbouw. De middag voor de raadsvergadering kreeg ik een belletje van de PvdA. Ze wilden weten of wij voor of tegen de LA-motie gingen stemmen. Ik heb gezegd dat wij voor zouden stemmen. Zo’n belletje is kennelijk ook naar Leefbaar Almere gegaan want die trokken hun motie plotsklaps in. Daarmee voorkomt de PvdA gezichtsverlies. Daar zal Leefbaar wel wisselgeld voor gekregen hebben. Dat de PvdA straks gaat meestemmen met een voorstel van hen. En ook de PVV, altijd fel tegenstander van de Floriade, kwam laatst met een voorstel om een tweede verbinding met het Floriadeterrein richting centrum. Merkwaardig. Wie gaat dat betalen? Amvest? Vergeet het maar. Dan maken ze minder winst.”


Waar gaat de SP zich dan de komende drie jaar op richten?
“Er zijn genoeg dingen. En dan vooral om Almere socialer te maken: goede zorg, armoedebestrijding, milieu, en sociale woningbouw. We hebben een prachtig plan voor zorgbuurthuizen, bestemd voor ouderen die te veel zorg nodig hebben om thuis te kunnen blijven, maar niet zoveel zorg nodig hebben dat zij naar een verpleeghuis moeten. Ze kunnen daar – tegen niet al te hoge kosten - in hun eigen buurt wonen, hun netwerk gebruiken en mantelzorg krijgen. Ook op het gebied van sociale woningbouw krijgt dit college een probleem. In het collegeakkoord is afgesproken om 2500 extra sociale huurwoningen te bouwen. De kans is klein dat ze dat gaan halen. Datgene wat nu gebouwd wordt is niet eens voldoende voor de eigen aanwas. Ze geven domweg te weinig grond ervoor uit. Dat wordt liever gereserveerd voor commerciële verkoop. Een bewijs dat vooral rechtse partijen als de VVD en D66 de koers in het college bepalen. Qua armoedebestrijding zijn er wat regels die moeten worden aangepast. Zo wordt het Woonlastenfonds, bestemd voor mensen die een te hoge huur hebben in relatie tot het inkomen, nooit geïndexeerd. Er is dus steeds minder beschikbaar, terwijl er steeds meer mensen gebruik van moeten maken, dus dat fonds eet zichzelf op.”

Had u geen zin om het SP-geluid te laten horen in de coalitie?

“Dat had gekund, ja. Ik zal je vertellen dat we hadden willen meedoen, ondanks dat we tegen de Floriade zijn. Onze voorwaarde was dat er geen cent extra meer naar de Floriade zou gaan.”

En dat wilden ze niet?

“Geen idee. We zijn nooit voor een tweede gesprek uitgenodigd.”


Er is een nieuwe kans over drie jaar. De Floriade zit dan niet meer in de weg.
“Die is dan aan de gang inderdaad. Dat is niet meer tegen te houden. Op dat moment moeten er partijen in het college komen die de financiële ellende van de Floriade moeten opruimen. Die verantwoording willen wij wel nemen, maar wel in een coalitie waar we het SP-geluid goed kunnen laten horen. Wij zouden in de vorige collegeperiode al deelnemen aan het college. Mijn voorgangster Ans DeSumma had al duidelijke afspraken gemaakt. Arie Stuivenberg was onze wethouders-kandidaat. Maar toen commandeerde burgemeester Annemarie Jorritsma dat de VVD in het college moest en werden we op een zijspoor gezet. Dat heeft kwaad bloed gezet. Als we een volgende keer meedoen dan moeten we er zeker van zijn dat we samenwerken met partijen die Almere het sociale gezicht terug geven.”

Artikel geplaatst op: 18 december 2018 - 08:50

Gerelateerd

Delen