Geen bioscoop in centrum Buiten

BUITEN CENTRUM – De gemeente is niet tot overeenstemming kunnen komen met BMP (Buiten Mere Properties) om in het centrum een bioscoop te realiseren.


In het plan was niet alleen sprake van een bioscoop, maar ook winkel- en horecaruimten en 63 huurwoningen in de vrije sector. In een raadsbrief stelt de gemeente dat BMP niet alle gestelde voorwaarden wilde accepteren. ‘Mede gezien het voortraject dat doorlopen is, hebben wij niet de indruk dat BMP binnen afzienbare tijd een nieuwe belegger zal vinden voor het totaalplan’, aldus het college in de raadsbrief. ‘BMP heeft desalniettemin aangegeven dat zij, mede als gevolg van de bestaande contractuele afspraken vanuit het verleden, de gelegenheid wenst te krijgen om verder te studeren op de plannen.’
De bioscoop stond gepland op het parkeerterrein tegenover het winkelblok waar ook Action gevestigd is. Dit beoogde ‘bouwblok 5’ speelt een belangrijke rol in de stadsvernieuwing. ‘Gezien het belang van een spoedige en kansrijke invulling van het blok, achten wij het noodzakelijk om zelf de regie in handen te nemen voor de kavel en de mogelijkheden voor een ontwikkeling binnen de huidige bestemming te onderzoeken.’
Het college heeft daarom besloten om, ondanks de inspanningen die geleverd zijn en het verzoek van BMP, de onderhandelingen af te breken en de juridische afwikkeling op te starten. ‘Na ontbinding van de historische afspraken omtrent blok 5 door BMP, al dan niet via een gerechtelijke procedure, zijn wij voornemens een aanbestedingsprocedure op te starten voor de uitgifte van de grond.’
Via deze aanbesteding zal binnen het bestemmingsplan naar een nieuwe invulling gezocht worden, met een focus op leisure voorzieningen en minder detailhandelsmeters, passend bij het centrum, zo staat in de brief.

Artikel geplaatst op: 26 februari 2019 - 11:59

Gerelateerd

Delen