Opinie Woningnood - Handen uit de mouwen

Woningnood in Almere. Schrijnend en onacceptabel


Naast het grote tekort aan sociale woningen leidt ook de vraag van woningzoekenden net boven de sociale huurgrens tot grote wachtlijsten. Door de beperkte beschikbaarheid van deze woningen begint het woningaanbod in de praktijk bij 900-950 euro per maand. Voor deze groep komt enige verlichting doordat gezinnen net boven de grens van 38.000 euro in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Helaas zijn die woningen te weinig voorhanden.

De lokale overheid heeft hierin een belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Adri Duivesteijn stelde tijdens het symposium bij het afscheid van Han Lammers (1996): “de wijze waarop een samenleving haar burgers in staat stelt zichzelf te huisvesten kan worden beschouwd als een spiegel van die samenleving”. Lammers zei toen: “onze Grondwet houdt in dat de overheid de volkshuisvesting niet op haar beloop mag laten”.
Almere heeft in vergelijking met andere gemeenten vier voordelen om dit vraagstuk op te lossen.

Er bestaat :

- al jarenlang een platvorm met bouwende partijen: het OBA.
- een traditie met het bouwen van 3000 woningen per jaar
- een traditie van unieke zelfbouw
- Almere beschikt over de gronden

Aan de slag met beleid en maatregelen.

- geef wethouder wonen het mandaat
- maak afspraken met innovatieve bedrijven die snel en kwalitatief kunnen bouwen
- maak afspraken met corporaties om geld vrij te maken voor de sociale woningbouw en ondersteun hen bij hun pogingen om lokaal regelgeving toe te passen
- maak afspraken met beleggers/corporaties om leegstaande kantoren om te zetten naar woningen. In het centrum van Almere Stad kunnen kantoorgebouwen, parkeergarages omgezet worden in woonfuncties.
- inventariseer leegstaande/leegkomende gebouwen als schoolgebouwen, gezondheidscentra, buurthuizen, als ook de gevangenis en vorm een aantal om tot woningen.
- bouw het IBBA niet af en zet ook massaal in op zelfbouw
- maak initiatieven mogelijk van zelfbouw-wooncoöperaties. Een voorbeeld is de wooncorporatie De Warren in Amsterdam die in coöperatief verband sociale en middeldure huurwoningen realiseert.
- zorg dat procedures en vergunningen op snelheid worden toegesneden.

Bouwen is de enige oplossing voor dit structurele probleem van het woningtekort.
Voor de oplossing is bestuurlijke visie, moed en daadkracht, een gezamenlijke langdurige inspanning en veel creativiteit nodig
Almeerse bewoners vragen hier om.


Wim Trieller

Oud wethouder ruimtelijke ordening Almere
Oud secretaris van de Woningbouwvereniging Almere.

Artikel geplaatst op: 05 maart 2019 - 12:05

Gerelateerd

Delen