Driekwart miljoen nieuwe bomen in Flevoland, vooral Almere

ALMERE - Staatsbosbeheer heeft in Almere het boomplantseizoen symbolisch afgesloten met het planten van 300 boompjes bij het Waterlandsebos, tegenover Stadslandgoed de Kemphaan. Dit jaar plantte Staatbosbeheer ruim driekwart miljoen bomen in Flevoland, vooral ter compensatie van de essen die gekapt moesten worden in verband met de essentaksterfte.

Het plantseizoen 2019 is nu afgesloten. (Foto: aangeleverd)


Flevoland is landelijk het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Na een periode van vooral vellingen voor de veiligheid is nu ook begonnen met herplant van gemengd, toekomstbestendig bos, afgelopen maanden zo’n 70 hectare. Een andere reden om veel bomen te planten is dat de eerste generatie populieren uit de tijd van de inpoldering gaandeweg aan zijn eind komt. Ook hier is zo snel mogelijk weer voor een nieuwe generatie bomen gezorgd, bijna 90 hectare. Daarnaast zijn er ook bomen aangeplant voor nieuwe bossen, bij elkaar zo’n 35 hectare. Alle nieuwe aanplant bij elkaar beslaat een kleine 200 hectare, ongeveer 285 voetbalvelden.


Flevoland wijkt af


Met de forse aanplant van bomen wijkt Flevoland af van de rest van het land. In andere bosrijke provincies, waar de bossen ouder zijn, ligt het verjongingstempo wat lager maar ook daar wordt gewerkt aan het bos van de toekomst. Daarnaast is in Flevoland de bodem zo voedselrijk dat de bodembegroeiing van bijvoorbeeld brandnetels en kleefkruid voor flinke concurrentie zorgt. Eventuele jonge zaailingen redden het daarin niet. Een deel van het bos is bovendien nog te jong om voor zaailingen te zorgen.

Gemengd


Er is vooral gemengd bos aangeplant, waarin onder meer eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, esdoorn, zoete kers, berk, zwarte els, acacia, walnoot en zwarte noot zijn gebruikt. Goed voor de natuur, de afwisseling en ook uit oogpunt van risicospreiding. Daarnaast zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en talloze bloeiende struiksoorten met bessen, zoals sleedoorn en meidoorn.
Ook de komende jaren staat op veel plekken herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Almere dat nog tot en met 2025 met deze enorme klus bezig is. De delen van het Oostrandpark die dit jaar niet herplant worden, staan voor volgend jaar op het programma.

Artikel geplaatst op: 17 april 2019 - 13:16

Gerelateerd

Delen