Stichting Nobelhof zet zich in voor bijzonder woonzorginitiatief

Door Petra Onderwater
ALMERE – Al drie jaar lang zet een groep Almeerse ouders zich in voor het realiseren van een begeleide woon- en leefplek voor hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Hiertoe hebben zij in 2016 de stichting Nobelhof opgericht. “Wat wij voor ogen hebben is een hof waarin jongvolwassenen met een verstandelijke beperking samenwonen met senioren, gezinnen en mantelzorgers”, vertelt Caroline van Drongelen, een van de initiatiefnemers.

Stichting Nobelhof wil woonruimte voor jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. (Foto: aangeleverd)


Volgens Van Drongelen is in de gesprekken over het woningtekort in Almere nauwelijks of geen aandacht voor jongvolwassenen met een beperking. “Er wordt wel gesproken over huisvesting voor studenten, starters en senioren, maar deze groep lijkt steevast vergeten te worden. In de Woonvisie die nu voor de komende jaren wordt opgesteld, worden jongvolwassenen met een handicap niet genoemd. Terwijl elk jaar tientallen van deze jongeren snakken naar een woonplek. Deze jonge Almeerse inwoners hebben ook hun woonwensen!”


Samen wonen


Een groep ouders heeft daarom besloten hun eigen woonzorginitiatief te realiseren: Nobelhof. “Wij willen dat onze zoon, die het Syndroom van Down heeft, straks een goede eigen plek heeft waar hij zelfstandig kan wonen, maar toch de begeleiding krijgt die hij nodig heeft en niet vereenzaamt”, aldus Van Drongelen. “Ons plan behelst een hof met drie gezinswoningen voor elk 6 á 8 bewoners met een verstandelijke beperking, samen met gezinswoningen, seniorenappartementen en een hofmeesterwoning. Het idee is dat samen wonen leuker is dan alleen. De rol van de ouders in de groep wordt vervuld door zorgverleners en de hofmeester.”


Tekortkoming


Het vinden van een geschikt stuk Almeerse grond voor dit project blijkt echter niet makkelijk. “We kunnen weliswaar op enthousiasme rekenen, maar het blijkt lastig omdat binnen de Woonvisie geen beleid is om burgerinitiatieven rondom wonen en zorg te ondersteunen. Dat vinden wij echt een tekortkoming. Projecten worden eigenlijk in veel gevallen gegund aan corporaties, instellingen en projectontwikkelaars”, aldus Van Drongelen.
Aanvankelijk had de stichting haar zinnen gezet op Nobelhorst, vanwege het dorpse karakter van dit stadsdeel. “De projectleider van Nobelhorst was heel enthousiast en vol optimisme zijn we in 2016 aan de slag gegaan met het uitwerken van ons plan. Maar toen werden opeens de spelregels veranderd en werd gezegd dat wij moesten meedoen aan een tender. Wij zijn echter geen projectontwikkelaar, maar een ouderinitiatief.”


Oosterwold


Oosterwold leek een goed alternatief, tot de verhoging van de grondprijzen vorig jaar roet in het eten dreigde te gooien. “Maar we zijn de mogelijkheden daar nog aan het onderzoeken. Uit een gesprek met de gebiedsregisseur eerder deze maand blijkt dat voor zorginitiatieven als het onze een lager vierkante metertarief geldt dan voor particuliere initiatieven”, zegt Van Drongelen. “De consequentie is wel dat er geen senioren in hetzelfde complex mogen wonen, omdat zij niet vallen onder de strengere eisen van een lage grondprijs. Juist door senioren toe te voegen in ons plan, proberen we, naast werk- en dagbesteding, een gemeenschap te vormen die ten goede van iedereen komt. Als een klein dorp. We gaan het gemis van verhuur aan senioren nu doorrekenen in ons businessplan.”
Stichting Nobelhof heeft zich in elk geval ingeschreven voor Oosterwold en gaat de mogelijkheden verder onderzoeken. “Wij laten ons niet uit het veld slaan. We hebben inmiddels 26 geïnteresseerde jongeren op de lijst staan, waaronder onze eigen kinderen, en zetten alles op alles om dit project voor hen te kunnen realiseren. Tegelijkertijd willen we voor heel Nederland een voorbeeld zijn van hoe het ook kan.”
Meer informatie op www.nobelhof.nl.

Artikel geplaatst op: 30 april 2019 - 10:24

Gerelateerd

Delen