Lezingenserie over toekomst van het Almeerse stadslandschap

ALMERE- Stichting Polderblik organiseert een lezingenserie over de toekomst van het stadslandschap van Almere. “We hebben vijf landschapsarchitecten gevraagd om hun perspectief op de toekomst van het Almeerse stadslandschap te schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek.”

Uitgangspunt is de Blauw-Groene kaart die in 2007 door de 'founding fathers' werd getekend. (Beeld: aangeleverd)


Uitgangspunt is de Blauw-Groene kaart die in 2007 door de 'founding fathers' werd getekend. Hierop gaven zij aan wat volgens hen de belangrijkste kenmerken van het Almeerse stadslandschap waren. “Op dit moment zoekt de gemeente een plek voor 60.000 woningen en vraagt de overgang van fossiele brandstoffen naar wind- en zonne-energie om duidelijk zichtbare maatregelen in het groen rond en binnen de stad”, aldus stichting Polderblik. “Het zou heel goed kunnen dat de sterke relatie tussen groen en bebouwing, die zo kenmerkend is voor Almere, uitgelezen mogelijkheden biedt om vorm te geven aan deze opgaven. Almere heeft daarmee kansen die historische steden missen.”

 

Levend archief

Stichting Polderblik, die in mei 2016 is opgericht, beheert en ontsluit het archief van de peetvaders en – moeders van Almere. Het is een levend archief. Het bestaat niet alleen uit tekeningen en nota's, maar ook uit verhalen. De serie over de toekomst van het Almeerse stadslandschap bestaat uit vier lezingen. Elke lezing vormt de opmaat om met de bewoners in gesprek te gaan over de nieuwe opgaven waar Almere voor staat.

 
Cristian Zalm en Hester Kersten

De eerste lezing is op 23 mei in Reigers Inn aan het Weerwaterplein, met sprekers Christian Zalm en Hester Kersten. Tijdens deze avond worden de voornaamste kenmerken van het Almeerse Stadslandschap toegelicht, waarna de opgaven voor de toekomst worden besproken.
Christian Zalm is één van de 'founding fathers' van Almere en werkte als landschapsarchitect van 1972-1987 aan het ontwerp van het Almeers stadslandschap. Zijn bekendste werken in Almere zijn de begraafplaats in Almere Haven, het Almeerder Hout en het Cirkelbos. Hester Kersten is landschapsarchitect bij de gemeente Almere en werkt als programmamanager van het Groen Blauw aan een meerjarig perspectief voor het Almeerse stadslandschap.

De tweede lezing is op 27 juni (Ontwerpen aan de energietransitie van Almere), de derde op 26 september (De activering van het stadslandschap: de wensen van de burger) en de reeks wordt afgesloten op 14 november (De menging van stad en landschap in het ruimtelijk ontwerp).


Kaarten á 3 euro per lezing zijn verkrijgbaar via www.polderblik.nl of bij aanvang. Een passe-partout voor alle vier de lezingen kost 10 euro.

Artikel geplaatst op: 14 mei 2019 - 10:17

Gerelateerd

Delen