Bewoners tegen seniorenwoningen 'Leeghwaterhof'

Door Marcel Beijer
WATERWIJK – Bewoners van de Snoekstraat, Barracudastraat en de Kreeftstraat in Waterwijk zijn ‘ontzettend geschrokken’ van het plan om op het terrein voor hun huizen 56 seniorenwoningen te realiseren. Ze hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad.
Het stukje grond waar de 56 seniorenwoningen zouden moeten komen. (Foto: Fred Rotgans)

Het plan voor de seniorenwoningen is ontstaan uit een initiatief van Henk Tilder die daarvoor gehoor vond bij woningbouwvereniging De Alliantie. De bewoners schrijven in hun brief aan de raad er ‘bij toeval’ achter gekomen te zijn dat het plan bestond en besloten 19 maart met een twintigtal inwoners een informatiebijeenkomst over het project te bezoeken. Daar hebben ze hun vrees uitgesproken dat het project zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Ze zouden daarop ‘bot en onaardig’ bejegend zijn door voorlichters.
De bewoners balen van de plannen, die ze vernamen via Facebook en uit het interview met wethouder Loes Ypma in deze krant. Ze schrijven in hun brief aan de raad juist op die plek te zijn komen wonen vanwege het vrije uitzicht en de natuurlijke omgeving.
Volgens een woordvoerder van de gemeente is het plan voor de 56 seniorenwoningen pas een voorontwerp. “Het is een burgerinitiatief van de heer Tilder en de Alliantie. Daar ging de informatieavond over. In een later stadium komt het plan ter inzage te liggen en kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep aantekenen. Zo werkt het altijd met bouwplannen.“
De onheuse bejegening die de bewoners hebben ervaren, herkent de woordvoerder niet. “In onze beleving verliep dat keurig. Maar als de bewoners dat als ‘bot en onaardig’ hebben ervaren, dan betreuren wij dat.
Artikel geplaatst op: 21 mei 2019 - 09:58

Gerelateerd

Delen