Ex-burgemeester Ralph Pans nu bij ASG

Door Marcel Beijer
ALMERE – Ex-burgemeester van Almere Ralph Pans is sinds een half jaar voorzitter bij de Raad van Toezicht (RvT) van de Almeerse Scholen Groep (ASG). En er valt behoorlijk wat toe te zien bij de ASG: de kwaliteit van het onderwijs moet bewaakt worden, leerkrachten zijn verdraaid moeilijk te vinden en wat moet er gebeuren met De Meergronden, de eerste Almeerse VO-school die verouderd is.

Ralph Pans. (Foto: aangeleverd)


“De ASG is een grote organisatie”, zegt Pans. “Met 40 basisscholen, twee scholen voor speciaal onderwijs en acht VO-scholen gaat er per jaar 160 miljoen euro doorheen. Dat is een heleboel geld en dus hebben we als RvT een grote verantwoording. Sowieso qua financiën – die moeten op orde zijn – maar ook om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Dat is een opgave want de middelen zijn beperkt en de onderwijsinspectie stelt steeds hogere eisen aan scholen.”

Leerkrachten


Kwaliteit van onderwijs staat of valt bij voldoende geschikt personeel. Maar meesters en juffen zijn moeilijk te vinden. “Dat is geen Almeers probleem”, zegt Pans. “Het hele land heeft daarmee te maken. In verband met het lerarentekort zijn - als uiterste maatregel – wel eens leerlingen naar huis gestuurd. Mondjesmaat, maar het is helaas wel nodig geweest. Dat vindt plaats bij vrijwel alle Almeerse scholen, ook bij die van ASG.
De berichten dat Almere niet aantrekkelijk is voor leerkrachten omdat ze er geen woning kunnen vinden, bestrijdt Pans. “Wij krijgen die signalen niet. Natuurlijk zullen er een paar afhaken omdat ze geen woning kunnen vinden, maar dat is in Amsterdam of Hilversum niet anders. De concurrentie is groot, dat is waar. Ook van steden om ons heen. Maar we vangen elkaar geen vliegen af. Sterker: In MRA-verband (Metropoolregio Amsterdam, red) werken we samen aan oplossingen. We hebben vooral een kwantitatieve opgave in Almere. We hebben hier nu eenmaal heel veel scholen. Misschien kunnen we meer inzetten op samenwerkingsverbanden met lokale instanties, bijvoorbeeld met KAF. Dat maak het aantrekkelijker. Maar ook nu kiezen leerkrachten juist graag voor Almere omdat de schoolgebouwen hier relatief jong en divers zijn. Dat is fijn om in te werken.”


Meergronden


Dat gaat niet voor de Meergronden op. De VO-school in het centrum van Haven is verouderd en moet eigenlijk vervangen worden. Pans: “Dat gegeven is bekend. We onderzoeken momenteel wat er voor de school moet gebeuren. Ik heb in jullie krant gelezen dat we een locatie bij het kasteel op het oog hadden. Dat is mij niet bekend. Alle opties staan nog open: nieuwbouw elders. Maar misschien ook verbouw of herbouw op deze plek. Een school in het centrum van Haven is natuurlijk fantastisch. Dat is ook ASG-beleid: we willen zichtbaar zijn in de samenleving. Misschien kunnen we het gebouw multifunctioneel maken. Daarmee zeg ik niet dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen: het is een optie. Eén van de opties die we hebben.”


Gemeente


Voor een goed beleid is ook samenwerking met de gemeente nodig. Pans ervaart het niet als lastig dat de verantwoordelijk wethouder Aldrik Dijkstra nog nauwelijks was ingewerkt voordat hij al een half jaar met ziekteverlof moest. “Dat is niet ideaal, maar ook niet onoverkomelijk. Met zijn vervangster (Marian Haak-Griffioen, red) heb ik nog geen kennis gemaakt. Onze bestuurders wel. Bovendien hebben wij vooral te maken met de ambtenaren op het stadhuis. En die zijn uitermate capabel om het beleid uit te voeren.”

Ex-burgemeester


Als ex-burgemeester, nog steeds woonachtig in Almere, ziet Ralph Pans nog wel mogelijkheden om het wonen in zijn stad aantrekkelijker te maken. “Laat ik voorop stellen dat er na mijn periode heel veel goede ontwikkelingen zijn geweest. Het imago van Almere is sterk verbeterd, mede ook door de meer gevarieerde woningbouw en mogelijkheden tot zelfbouw. Hoeveel publiciteit heeft de wijk DUIN landelijk wel niet gekregen? Dat heeft de stad goed gedaan. De infrastructuur is uitstekend en ook de Floriade, linksom of rechtsom, zal het imago goed doen. Net als Almere City FC, dat draagt ook bij aan dat beeld. Zeker als ze over een paar jaar naar de eredivisie zouden promoveren. Maar qua woningproductie hebben we toch wel steken laten vallen. Dat is best vreemd voor een stad die nota bene is besteld om de woningnood op te lossen. In mijn tijd bouwden we 4000 nieuwe woningen per jaar. Op een gegeven moment liep dat aantal terug naar nog geen 900 woningen. Dat verschil is te groot. Daar hebben we nu nadeel van, ook de ASG. Er is te weinig woonruimte, vooral sociale woningbouw.”
Ook het openbaar vervoer verdient aandacht, volgens Pans. “Als ik met de trein naar Den Haag ga, en dat is drie keer per week, heb ik regelmatig een probleem in Weesp. Dan kan ik geen kant meer op. Heel soms is Utrecht een optie, maar die verbinding is ook geen pretje. Het zal er ongetwijfeld een keer van komen dat de metrolijn vanuit Amsterdam naar Almere wordt doorgetrokken.”

Artikel geplaatst op: 13 juni 2019 - 09:01

Gerelateerd

Delen