Nog geen plannen voor gevangenis

DE VAART – De gemeente heeft niet de intentie om de voormalige penitentiaire inrichting op bedrijventerrein De Vaart in bezit te krijgen, laat staan om het voormalige cellencomplex om te bouwen tot studentenwoningen.

De voormalige gevangenis op bedrijventerrein De Vaart. (Foto: Petra Borsch)


Dat schrijft het college aan raadslid Hassan Buyatui die vragen stelde over de toekomst van de gevangenis, naar aanleiding van een artikel in deze krant waarin het idee geopperd werd om het leegstaande pand om te bouwen tot studentenwoningen. Daar is in Almere een groot tekort aan.
Het college geeft in de beantwoording aan dat er momenteel geen vastomlijnde plannen hiertoe zijn. De penitentiaire inrichting is het bezit van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat nu op zoek is naar een herbestemming. De gemeente heeft wel nagedacht voor herbestemming, maar heeft momenteel geen intentie om het gebouw actief te verwerven. ‘Hoewel de verantwoordelijkheid voor de herontwikkeling van de Almeerse Penitentiaire Inrichting bij het RVB ligt, overleggen wij regelmatig. Op dit moment kunnen wij u daarvan nog geen concrete uitkomsten melden.’
Het college geeft ook aan dat transformatie tot studentenwoningen momenteel niet is toegestaan. Het terrein van de gevangenis heeft een milieu categorie 4-5. ‘Wonen op deze locatie is conform het huidige bestemmingsplan niet mogelijk. Omkleuring naar een woonbestemming zou zowel voor het gebouw (en bijbehorend gebruik) zelf als voor de omgeving ingrijpende consequenties hebben. Wij kijken breed naar de mogelijkheden voor toekomstige kansen voor het gebouw. Een aandachtspunt is wel dat het gebouw zo specifiek is dat herontwikkeling hoge kosten met zich meebrengt.’

Artikel geplaatst op: 13 juni 2019 - 11:39

Gerelateerd

Delen