Actieplan lerarentekort is te slap volgens gemeenteraad

Door Marcel Beijer
ALMERE – Het actieplan dat Burgemeester & Wethouders hebben bedacht om het lerarentekort in Almere een halt toe te roepen is volgens de meeste partijen in de gemeenteraad te slap. Dat bleek donderdagavond tijdens de eerste Politieke Markt na het zomerreces.

Foto: Adobe Stock


Natuurlijk zijn de partijen blij dat er nu eindelijk een actieplan ligt en dat daar 300.000 euro voor wordt uitgetrokken, maar veel raadsleden vinden de vier hoofdlijnen in het plan (bevorderen instroom, onderling verbinden leraren, innovatie, versterken imago onderwijs Almere) nogal vaag.
Veel raadsleden lieten de (scheidend) wethouder Marjan Haak-Griffioen weten dat zij een krachtiger actieplan hadden verwacht en dat er nu vooral ‘open deuren worden ingetrapt’.


Enthousiasmeren


Vanuit de raad kreeg de nieuwe onderwijswethouder Roelie Bosch (ook aanwezig in de zaal) daarom de nodige tips mee. Zo wezen PvdA en AP/OPA op de mogelijkheid om gepensioneerde docenten weer te enthousiasmeren om voor de klas te gaan staan. AP/OPA en ChristenUnie wilden dat de campagne zich meer op het werven van mannelijke leerkrachten moet gaan richten.
Veel raadsleden vonden het vreemd dat in het actieplan 100.000 euro (dus 1/3 van het totale budget) is gereserveerd voor marketing en promotie. De VVD vond het onnodig om leraren van buiten de stad te enthousiasmeren voor Almere. “Laten we onze eigen Almeerse studenten enthousiast maken om de kinderen uit hun eigen stad te onderwijzen.”


Wonen


Ook vroegen raadsleden zich af of leerkrachten van buiten de stad wel bereid zijn naar Almere te verhuizen met louter een verhuisvergoeding als lokkertje. Bovendien: de woningnood in de stad is zo groot dat het aanbieden van een woning waarschijnlijk meer zoden aan de dijk zet. Maar daar mochten de raadsleden niet over spreken. Dat mag pas weer als de Woonvisie weer op de politieke agenda staat. De frustratie daarover was duidelijk merkbaar bij sommige raadsleden.
Onbegrip was er ook over de weigering van de Almeerse schoolbesturen om een kenniscentrum in het leven te roepen dat innovatieve ideeën gaat bedenken om het lerarentekort aan te pakken. Het college had dat aan de schoolbesturen voorgelegd. “De schoolbesturen hebben sowieso teveel macht in Almere”, foeterde Zoubida Bouljhaf (GroenLinks). Om welke reden de schoolbesturen zo’n centrum niet zien zitten kon de wethouder nog zeggen: ‘er is gewoon geen draagvlak’.

Partijpolitiek


De reden dat het beroep van leraar niet zo aantrekkelijk is was voor de PVV en Partij voor de Dieren (PvdD) reden om het eigen partijprogramma te verkondigen. Volgens de PVV ligt de oorzaak bij de ‘grote groepen lastige jongeren uit buitenlandse culturen’ die leerkrachten schofferen, en volgens de PvdD willen veel leerkrachten het vak niet oppakken omdat de speelplaatsen rond de school te weinig plantjes tellen. Het leidde tot ergernis van Sven van der Burg (D66) “We bespreken hier een groot en ernstig probleem voor Almere en dat is niet het moment op partijpolitiek te bedrijven.”

Artikel geplaatst op: 30 augustus 2019 - 10:37

Gerelateerd

Delen