Wethouder Veeningen (D66):
'Raad krijgt juist meer bevoegdheden bij afwijkingen bestemmingsplan'

Door Robert Mienstra
ALMERE – “Het college geeft juist meer bevoegdheden aan de raad dan in het verleden als het gaat om wijzigingen in bestemmingsplannen”, zegt wethouder Maaike Veeningen (D66) als reactie op het artikel ‘College wil gemeenteraad monddood maken’ dat deze kant vorige week publiceerde.

“In 2011 is er een raadsbesluit geweest waarin alle bevoegdheden rond afwijkingen van bestemmingsplanprocedures zijn gedelegeerd aan het college”, zegt Veeningen. “Nu bleek uit jurisprudentie dat het tijd werd voor een nieuw voorstel. De rechter heeft in niet-Almeerse gevallen gezegd dat deze invulling van de wet niet mag. Daarom vinden we het beter de procedure aan te passen, want waarschijnlijk houdt hij geen stand bij de rechter.”
Enkel geval

Toentertijd heeft de raad gezegd dat het college de afwijkingen kon behandelen. Maar de raad wilde het wel kunnen bespreken”, licht Veeningen toe. “Daarom zijn we dicht bij het oorspronkelijke besluit gebleven, want in de loop der jaren heeft de raad nauwelijks de behoefte gehad om afwijkingen in een bestemmingsplan te agenderen. Dat is maar in een enkel geval gebeurd. In het nieuwe voorstel kan nu elk raadslid een wijziging agenderen, dat wordt dus juist ruimer.”
Versnellen

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag liet de raad zich door professor Jan Struiksma van de Vrije Universiteit voorlichten over de besluitvorming rond afwijkingen van het bestemmingsplan. Struiksma meldde dat de categorieën die het college had opgesteld waarbinnen dit zelf kan beslissen over afwijkingen wel heel ruim waren geformuleerd. “Vooral bij de categorie ‘wonen’ voor woningen en woongebouwen erken ik dat ook”, zegt Veeningen. “Dat is een bewuste keuze van ons geweest om dat woningnood en bouwen de afgelopen maanden door de raad nadrukkelijk op de kaart is gezet. De raad heeft steeds gezegd ‘college ga versnellen met de woningbouw.’ Met deze categorie komen we daar aan tegemoet. Op dit moment verwachten we 40 procedures bij afwijkingen van bestemmingsplannen. Daarvan zijn er 25 bij Oosterwold. Het zijn dus ook inwoners zelf die vergunningen aanvragen en het is voor hen prettig als de procedure snel gaat. Maar het staat de raad vrij om afwegingen meer naar zich toe te trekken en de categorieën die de bevoegdheden van het college beschrijven nader te bepalen, dat is een politieke keuze.”
Raad aan zet

De raad blijft aan zet als het om grote beslissingen gaat. Veeningen noemt een voorbeeld: “Het kan zijn dat de ontwikkeling rondom Marina jachthaven zo’n groot project wordt dat het onder de wet natuurbescherming valt. Dat zou dan in het nieuwe voorstel geen collegebevoegdheid meer zijn, maar dat zou naar de raad gaan. In gevallen dat de wet natuurbescherming geldt of er een Milieueffect-rapportage (MER) nodig is, dan komt het voorstel in de raad. Dus we hebben er als college echt wel over nagedacht wanneer de raad in positie gebracht zou willen worden.”
Inwoners

De raad kan in de nieuwe regeling alles agenderen. “In de huidige regeling moet dat nog door een vijfde van de raad gedragen worden. In de nieuwe regeling mag ieder raadslid altijd een afwijking op de agenda zetten”, zegt Veeningen. “Wij zullen dat als college serieus nemen. De afweging is dan wel louter de goede ruimtelijke ordening. Niet meer dan dat. Of iets mooi is of niet, doet niet ter zake. En, het staat inwoners altijd vrij een zienswijze in te dienen en ze kunnen altijd naar de rechter. Het doel is dat wij als gemeente zo snel en goed mogelijk vergunningen voor inwoners en bedrijven kunnen afhandelen.”
Artikel geplaatst op: 02 september 2019 - 13:54

Gerelateerd

Delen