Voor wie zijn de 500 woningen aan de Louis Armstrongweg?

Door Marcel Beijer
MUZIEKWIJK – De strook kantoorpanden langs het spoor aan de Louis Armstrongweg wordt getransformeerd tot ongeveer 500 woningen. Maar wie mogen daar gaan wonen? De gemeenteraad breekt zich er het hoofd over.

links van de spoorlijn komen de woningen. (Foto: Google)

Burgmeester en wethouders doen het voorstel om een mix van een-, twee-, drie- en vierkamerwoningen te realiseren, waarvan de helft betaalbare koopwoningen, 25 procent sociale huurwoningen en de rest in het middel dure segment.

De verschillende partijen in de gemeenteraad hebben echter aanvullende wensen. Zo wil de Partij voor de Dieren dat de woningen duurzamer worden en, samen met de SP, de sociale huurwoningen opvoeren naar 30 procent.
Wethouder Jan Hoek wil daar best aan tegemoet komen, mocht de raad die voorstellen in meederheid wensen, maar voegde daar veelbetekenend aan toe dat de projectontwikkelaars dan wellicht afhaken. "Sciale huur is gewoon minder interessant voor ze, omdat het minder oplevert. Wij denken dat ons voorstel beter in balans is."

Voorkeur
Daarnaast steggelden de raadsleden nog over voorkeursbehandelingen voor de toekomstige bewoners: krijgen Muziekwijkers voorrang (voorstel PVV) of alleen de senioren uit die wijk (voorstel D66, ChristenUnie, CDA).
Maar daar zette GroenLinks (de partij van de wethouder) kanttekeningen bij. Want waarom alleen voorrang aan senioren uit die wijk en niet senioren uit heel Almere?
De wethouder voelt er daarom meer voor om voorrang te verlenen aan senioren die in een (nog te bepalen) straal rond de Louis Armstrongweg wonen, zodat bijvoorbeeld ook senioren uit Literatuurwijk ervoor in aanmerking komen. En hij voegde nog een belangrijk detail toe: "Voorrang kan uitsluitend verleend worden bij nieuwbouw sociale huurwoningen. Hier gaat het om transformatie van woningen. Kan dat gezien worden als nieuwbouw?" Binnenkort praat de raad hier verder over.

Artikel geplaatst op: 04 oktober 2019 - 11:26

Gerelateerd

Delen