Second opinion wijst uit dat essen Overgooi niet gekapt hoeven te worden

Door Petra Onderwater 
OVERGOOI – Bewoners van het Stamerbos en Belangen Vereniging Overgooi (BVO) hebben zelf een essentaksterfte-inspectie laten uitvoeren door Kopinga Boomadvies. Zij hebben namelijk twijfels over de aanpak van de gemeente Almere, die 158 essen langs het Stamerbos in Overgooi wil laten kappen.

De essen langs het Stamerbos. (Foto: Almere DEZE WEEK)

 

"Uit het inspectierapport van Kopinga Boomavies blijkt nu dat slechts bij één boom kenmerken aanwezig zijn die met zekerheid wijzen op essentaksterfte", schrijven bewoners en BVO in een brief aan de gemeenteraad. Bij 47 andere bomen is twijfel over de oorzaak van taksterfte. Bij 100 bomen zijn geen kenmerken van essentaksterfte (ETS) aangetroffen, zo valt te lezen in het inspectierapport dat is meegestuurd aan de raad.

Kopinga Boomadvies concludeert dat ruim 98% van de bomen een 'redelijk' tot 'zeer goede' conditie heeft en van 1,2% (twee bomen) is de conditie 'matig'. Bomen met een slechte of zeer slechte conditie zijn niet aangetroffen. "De hoofdconclusie is dan ook dat het rooien van de beplanting vanwege de aantasting door ETS vooralsnog niet urgent of noodzakelijk is."

Advies en besluit
Het besluit van de gemeente in september 2018 was - op basis van een inspectie uit 2017 - om 158 bomen te kappen en 57 te planten op een andere plaats, in de middenberm. In 2018 is opnieuw een inspectie uitgevoerd en na een petitie van de bewoners heeft de gemeente in juli 2019 weer een andere inspectie uit laten voeren. "Op basis van deze inspectie gaat de gemeente zelf een advies opstellen. Deze werkwijze verbaast ons", aldus bewoners en BVO. "Een gespecialiseerd bedrijf wordt ingehuurd om de inspectie uit te voeren, maar de gemeente gaat zelf deze gegevens interpreteren, zelf een advies opstellen en vervolgens een besluit nemen over de aanpak, dan wel kap van de bomen."

Conclusie
Uit de inspectie die bewoners zelf hebben laten uitvoeren blijkt in elk geval dat slechts één boom met zekerheid kenmerken van ETS heeft. De bewoners willen graag weten wat de gemeente met deze conclusie gaat doen. Zij dringen erop aan om de komende jaren de bomen op het Stamerbos te monitoren en te onderhouden. "En bij eventuele vervanging van bomen, de nieuwe bomen op dezelfde plaats te planten."

Almere
Het rapport van Kopinga Boomadvies is met de brief meegestuurd aan de gemeenteraad. "De moeite waard om te lezen, ook in relatie tot de aanpak ETS elders in Almere", menen de bewoners. "Welke aspecten spelen nou precies een rol? Met welke opdracht wordt er door wie geïnspecteerd? Wie levert welke informatie aan? En vooral: wie interpreteert de inspectiegegevens tot een advies en of beleid?"

Artikel geplaatst op: 04 november 2019 - 09:02

Gerelateerd

Delen