College komt in december met plan sociale huurwoningen

ALMERE – Het college komt voor 15 december met een plan om de komende twee jaar meer betaalbare huizen te realiseren. In ieder geval worden er meer sociale huurwoningen gebouwd.

Foto: AdobeStock

 

Het college reageert daarmee op moties die door de politieke fracties zijn ingediend. Vorige week was er nog veel frustratie omdat het college nog steeds geen Woonvisie heeft gepresenteerd. Aanvankelijk zou die al voor de zomer van 2019 klaar zijn. Die visie wordt nu in februari verwacht, al hoopt het college dat deze in januari klaar zal zijn.
Voor 15 december komt er dus wel al enige duidelijkheid. Het college zal dan een voorstel presenteren waarna de gemeenteraad plekken aan kan wijzen waar deze huizen gebouwd kunnen worden. Ook geeft het college aan dat er met woningcorporaties is gesproken over een betere doorstroom van huurders, bijvoorbeeld door seniorenwoningen te realiseren.

Woonvisie
De woonvisie wordt een document waarmee de gemeente de komende jaren de woningmarkt gaat invullen. Aanvankelijk zou de visie er al voor de zomer liggen, maar werd het document uitgesteld naar het najaar. Nu wordt dus februari genoemd als datum van presentatie. De afgelopen maanden werd tijdens de Politieke Markt vaak over de woningnood gesproken en naar oplossingen gezocht, maar telkens verwees het college naar de Woonvisie. Veel partijen zijn daar ontstemd over. De woningnood is immers hoog en verschillende doelgroepen (jongeren, studenten, ouderen etc.) zitten te springen om betaalbare woonruimte. Ook het lerarentekort zou wellicht minder ernstig worden als leerkrachten voorrang krijgen bij woningen

Artikel geplaatst op: 06 november 2019 - 14:28

Gerelateerd

Delen