Felle kritiek op reilen en zeilen in stadhuis

Nog geen zicht op meerderheidscollege

Door Robert Mienstra

ALMERE - Een oplossing voor de collegecrisis is vooralsnog niet in zicht, meldde Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. Ellian schetste tijdens de Politieke Markt van donderagavond de stand van zaken van de onderhandelingen met de andere partijen om tot een meerderheid te komen die het college ondersteunt. Daarbij uitte hij felle kritiek op het reilen en zeilen in het stadhuis, kritiek die hij baseerde op de gesprekken die hij met de partijen had gevoerd. Daarbij noemde hij man en paard met als doel dat er nu vruchtbare gesprekken gestart kunnen worden om de situatie in het stadhuis te verbeteren.

Ulysse Ellian achter spreekgestoelte. (Archieffoto: aangeleverd)

“Er zijn twee partijen met zes zetels waarmee een meerderheid te maken valt, de PvdA en de PVV", stelde Ellian. "Beiden vallen af. De PvdA omdat ze niet voldoet aan de vereisten van stabiliteit en vertrouwen. Met de PVV zou de VVD door een deur komen, maar voor de andere collegepartijen is de PVV geen optie."
D66 gaf  in de raadsvergadering daarna aan dat de PVV voor hen geen optie is vanwege de houding van de PVV met het uitsluiten van mensen op basis van religie en afkomst.GroenLinks stelde lijnrecht tegenover de PVV te staan qua mensbeeld. De ChristenUnie gaf daarna wel aan wel bereid te zijn samen met de PVV verder te praten. De opstelling van GroenLinks en D66 blokkeerde dat echter.,

Gedoogconstructie
Een samenwerking met Leefbaar Almere en het CDA is wel een optie voor Ellian. “Maar dit beschouw ik niet als een keiharde meerderheidsconstructie”, zegt Ellian. “Deze twee partijen kunnen niet allebei een wethouder leveren. Leefbaar diende onlangs een motie in om niet met zeven maar met zes wethouders door te gaan. Daarmee kom je automatisch uit op een gedoogconstructie van een van die twee partijen. Ik moet aan hen gaan vragen op welke punten ze de coalitie aan een meerderheid willen helpen en waar niet.”
De PvdA zou ook de gedoogpartner kunnen worden omdat die meegeschreven heeft aan het coalitie-akkoord. Ellian verwacht echter niet dat de PvdA ineens een andere koers gaat varen. “Er staat overigens veel in het coaltite-akkoord waar de PvdA zich in kan vinden." Dat dit gaat gebeuren lijkt niet in de lijn van de verwacthing omdat de VVD twijfelt aan de stabiliteit van de PvdA,

Minderheidscollege
Uit de gespreksronde van Ellian is dus geen uitgesproken voorkeursscenario gekomen. “Een uitkomst kan zijn dat het helemaal niet lukt”, zegt Ellian, “en dat VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks met een minderheidscoalitie doorgaat waarbij op zoek gegaan wordt naar wisselende meerderheden. De oplossing ligt niet voor het oprapen, er moet dus nog een gespreksronde komen.” De tijd dringt wel voor Ellian. Komende week is er geen politieke markt en daarna komt het kerstreces snel naderbij. Hij beloofde wel over twee weken met een update naar de raad te komen.

Felle kritiek
Ellian constateerde naar aanleiding van zijn gesprekken met de partijen dat er in het stadhuis veel loos is bij de raad, het college en het ambtelijk apparaat. Almere DEZE WEEK maakte een samenvatting van dat gedeelte van de speech van Ellian, waarin hij zelfs het woord ‘chaos’noemde:

Scheiding in de raad
“Eigenlijk unaniem is ons functioneren in de raad als kritisch veroordeeld. Dat heeft te maken met de onervarenheid van raadsleden. Verder er is bij partijen het gevoel dat er blokkades zijn, bij samenwerking tussen partijen, en blokkades bij coalitiepartijen. De coalitiemacht is ook genoemd. Daardoor komt niet het goede gesprek op gang in de raad, zeker niet in de raadszaal. We komen niet meer tot de kern, waardoor de vraag open blijft waar het stadsbestuur naar toegaat. De gesprekken moeten scherper en er moet meer samenwerking komen. Verder wordt er een te scherpe scheiding tussen coalitie en oppositie ervaren.”

College
“Vijf wisselingen in het college is veel. Dat komt de stabiliteit en daadkracht van het bestuur niet ten goede. Unaniem zeiden de partijen tegen me, waar is de daadkracht? Wat wil het stadsbestuur met de stad. Het is niet zichtbaar wat het college met het onderwerp wonen wil, dat gesprek komt niet op gang. Daar kunnen we niet langer op wachten. Raadsleden zeiden ook tegen me dat ze overladen worden met informatie, maar ook wordt er wantrouwen gevoeld: hebben we wel de juiste informatie gekregen?”

Ambtenaren
“Er leeft bij een aantal raadsleden het gevoel dat er een blokkade is van de ambtelijke organisatie richting de raad. Het gevoel bestaat dat raadsleden niet alles mogen vragen en niet alles mogen weten. Bij een wankel stadsbestuur wordt de rol van de ambtelijke organisatie groter en sterker. Dat is een punt van zorg. Een woord dat mij uit de gesprekken bij blijft is ‘chaotisch’. Wat moeten de mensen in de stad daar wel niet van denken."

Floriade en wonen
“Er zijn twee dossiers die door alle partijen zijn genoemd: de Floriade en wonen. Niemand wil nog uitstel op het dossier wonen. En bij de Floriade  is transparantie van de gang van zaken bij de financiën is van groot belang.”

Duidelijk is dat er een enorme klus ligt voor Ellian en de raad.

Artikel geplaatst op: 29 november 2019 - 08:00

Gerelateerd

Delen