Flevoland tekent Schone Lucht-akkoord, Almere niet

ALMERE – Flevoland heeft, samen met acht andere provincies en ruim 35 gemeenten, het Schone Lucht-akkoord getekend. Het doel van het akkoord is om in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016 te behalen. De SP Almere is ontstemd dat de gemeente Almere verstek liet gaan.

(Foto: aangeleverd)

 

Het Schone Lucht-Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder en met meer kwaliteit leven. Gedeputeerde Cora Smelik zette in Utrecht, namens de provincie, haar handtekening onder het akkoord. De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren '90 enorm verbeterd, stelt de provincie. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.
Concreet gaat het Schone Lucht-Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht-Akkoord werd voor de zomer aangekondigd en bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen.
Voor het Schone Lucht-Akkoord is door het Rijk 50 miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen.

 

Almere
De SP Almere is verontwaardigd dat Almere niet bij de ondertekening aanwezig was. "Terwijl Almere een GroenLinks wethouder van milieu heeft en een D66 wethouder van ruimtelijke ordening", stelt SP-voorzitter David de Vreede. "Beiden van coalitiepartijen die de mond vol hebben van klimaat en milieu. Wij vinden dit onbegrijpelijk." De Vreede verwijst daarbij naar de bewoners van de Brugmark die onlangs in deze krant te kennen gaven dat de luchtkwaliteit op veel plekken in de stad ondermaats is. "Dit bleek ook uit eerder onderzoek van Milieudefensie en de Universiteit Groningen. Het resultaat is dat de Almeerse burger en vooral de kinderen gezondheidsschade oplopen. Daarom hebben wij als SP bijgevoegde schriftelijke vragen ingediend."

Artikel geplaatst op: 15 januari 2020 - 09:57

Gerelateerd

Delen