Verbreding Hogering kan weer worden opgepakt

Door Marcel Beijer

ALMERE – Als Provinciale Staten akkoord gaat, kan binnenkort de verbreding van de Hogering weer worden opgepakt. Het werkt ligt al maanden stil omdat de constructie van de tunnelbakken niet bestand bleken tegen de druk van het grondwater.

Een 3D-voorstelling van de toekomstige Hogering. (Aangeleverd)

 

De twee tunnelbakken moeten worden aangelegd zodat de kruisingen Neonweg-Herman Gorterweg en Botterweg-Hollandsedreef verdiept komen te liggen. Automobilisten kunnen dan het eerste danwel laatste deel van de Hogering doorrijden zonder verkeerslichten tegen te komen.


Broedende vogel

In april 2019 zou het werk beginnen maar toen gooide een broedende vogel roet in het eten. Tegelijkertijd werd bekend dat de tunnelconstructies niet deugden. Met de aannemer werden gesprekken gevoerd om de uitvoering van de verbreding te kunnen hervatten en het eerder afgesloten contract daarmee te herzien. Centraal in deze contractwijziging staat de wijziging van de tunnelconstructie. In plaats van een folieconstructie worden nu twee tunnelbakken van onderwaterbeton aangelegd. Hiermee wordt het risico van de stijghoogte van het grondwater adequaat afgedekt.

 

Overeenstemming

Inmiddels is volledige overeenstemming bereikt over alle aan te passen contracteisen en zijn de wijzigingen besproken met de belangrijkste stakeholders zoals de gemeente Almere.
Tevens is vastgesteld dat deze contractwijziging past binnen het eerder vastgestelde projectkrediet en dat het project nog kan worden opgeleverd uiterlijk 2023. Provinciale Staten moet daar nog wel de goedkeuring aan verlenen.

Artikel geplaatst op: 20 januari 2020 - 11:02

Gerelateerd

Delen