Stichting Het Vaarthuis opgericht
Navolging voor succesvolle woonvorm Halmhuis

TUSSEN DE VAARTEN – Met de oprichting van Stichting Het Vaarthuis is de eerste stap gezet naar misschien wel twee nieuwe woonvormen voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS). Dat is hard nodig, want er is veel vraag naar dit soort woonvormen.
De stichting werd vorige week opgericht bij notaris Mr. Auke van der Meer. (Foto: aangeleverd)

“Het Vaarthuis wordt een soortgelijke woonvorm als het al bestaande Halmhuis in Parkwijk”, zegt Janneke Heijstek van Stichting Het Vaarthuis. “Dat is een beschermde woonvorm waar jongeren van 17 tot 23 jaar een aantal jaar worden opgevangen met de bedoeling om zelf zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.”
De dochter van Heijstek woont in het Halmhuis. “En ze heeft in één jaar tijd spectaculaire vooruitgang geboekt. Tijdens onze vakantie gaf ze heel overtuigend haar grenzen aan en sprak ze zelf een serveerster aan. Dat was fantastisch. Deze woonvorm werkt zo goed dat we zoveel mogelijk jongeren met ASS deze kans willen bieden.”
De succesvolle woonvorm zorgt inmiddels voor een wachtlijst bij het Halmhuis. “Het Vaarthuis moet die druk op het Halmhuis wegnemen. De initiatiefneemster Maria de Groot is enthousiast. Jongeren wonen daar toch ongeveer drie jaar, dus de doorstroom gaat niet zo heel snel. We richten nu een ouderstichting op om één, maar misschien wel twee nieuwe woonvormen mogelijk te maken in Tussen de Vaarten. In totaal gaat dat om dertien plekken in twee schoolwoningen aan de Johan Jongkindstraat. Zo’n ouderinitiatief is nodig om gesprekken te kunnen voeren met zorgaanbieders, maar ook met Goede Stede die de schoolwoningen in bezit heeft.”
Jongeren met ASS die voor dit project in aanmerking willen komen kunnen zich aanmelden bij Mentionem Zorgadviesburo 036 5214322.
Artikel geplaatst op: 30 oktober 2013 - 07:00

Gerelateerd

Delen