Eenheid in eigen bijdrage opvang en niet-zelfstandig begeleid wonen

ALMERE - Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met een verordening die de eigen bijdrage regelt voor opvang en niet-zelfstandig begeleid wonen. Mensen uit Flevoland die gebruikmaken van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of niet-zelfstandig begeleid wonen, betalen al jaren een eigen bijdrage.
Deze bijdrage kon per instelling verschillen. Er is nu een aanpassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waardoor het mogelijk is de eigen bijdrage voor alle instellingen gelijk te trekken. Mensen van 18 jaar en ouder die langer dan een nacht verblijven in de 24-uursopvang of die begeleid wonen (niet-zelfstandig) moeten een eigen bijdrage betalen. In de verordening die het college voorstelt aan de raad, staat een rekenmodel om hoogte van de eigen bijdrage te bepalen. Na het betalen van de eigen bijdrage moet een persoon een bepaald bedrag overhouden voor zak- en kleedgeld. Het model houdt rekening met inkomen (uit werk of uitkering), de basispremie voor de ziektekostenverzekering en het bedrag dat de persoon ontvangt aan zorgtoeslag. Zorgt de persoon zelf voor zijn of haar eten en drinken in de opvang, dan rekent het model hier een bepaald bedrag voor volgen de normen van het Nibud. Tijdens het verblijf in de opvang betaalt de persoon geen aanvullende eigen bijdrage voor de AWBZ of voor andere Wmo-voorzieningen.
De verordening geldt vanaf 1 januari 2014 voor alle maatschappelijke opvanginstellingen die de gemeente Almere subsidieert vanuit rijksmiddelen. De verordening geldt daarmee ook voor alle maatschappelijke opvanginstellingen elders in Flevoland.
Artikel geplaatst op: 04 december 2013 - 07:00

Gerelateerd

Delen