Van Rheenen Sport als eerste in Flevoland met licentie Zwem-ABC

ALMERE – Van Rheenen Sport uit Almere heeft als eerste in Flevoland de ‘licentie Zwem-ABC’ behaald. Daarmee voldoet Van Rheenen Sport aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s.
Michael van den Beld van het Nationaal Platform Zwembaden (midden) overhandigt Marcel de Vries en Jolanda Reijns van Van Rheenen Sport de licentie Zwem-ABC. (Foto: aangeleverd)

Al jaren controleert het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ bij zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen of het afzwemmen voor het Zwem-ABC verloopt conform de afzwemeisen.
Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid doordat een zwemlesaanbieder ook op andere zaken wordt getoetst. Zoals: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesdocent gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de docent voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure? Van Rheenen Sport voldoet aan deze nieuwe eisen.
Eenheid in zwemlesaanbieders

Marriët Mittendorff, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ: “In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige richtlijnen en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Met de Licentie Zwem-ABC komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder.” Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen het Zwem-ABC uitgeven.
Meer informatie: www.zwemlesalmere.nl
Artikel geplaatst op: 02 december 2015 - 11:40

Gerelateerd

Delen