Honk- en softbal blijft behouden voor Almere

Tijdens een bijzonder druk bezochte en levendige algemene ledenvergadering hebben de leden van de Base & Softball Club Almere’90 unaniem besloten eensgezind de schouders te zetten onder het werken aan behoud, voortgang en toekomst van hun vereniging. Het onverwacht bedanken van tientallen leden heeft een zware wissel getrokken op het voortbestaan van de vereniging.

V.l.n.r. Bestuurslid Algemene zaken, Peter Heldens. Clubvoorzitter, Manfred van Roekel. Secretaris, Steward Reiziger (Foto: aangeleverd)

De daartoe vereiste maatregelen werden met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De komende maanden zullen uiteindelijk definitief uitsluitsel geven over het voortbestaan van deze toch unieke Almeerse sportclub, die opvallend actief is in onze jongste provincie. Sedert 1982!
Met een éénmalige solidariteitsbijdrage, ledenwervingsacties, vhet recruteren van vrijwilligers, een strakker contributieregime en bovenal een enthousiaste inzet bij het organiseren van diverse sportevenementen, hoopt de club dit seizoen de huidige financiële problemen alsnog het hoofd te kunnen bieden. Het onverwacht bedanken van tientallen leden, heeft een zware wissel op het voortbestaan van de vereniging getrokken. Ook omdat gelijktijdig talrijke clubvrijwilligers vertrokken en daarbij hun lidmaatschap beëindigden. Mede door deze tragische ontwikkelingen is men nu wel genoodzaakt enige 'impopulaire maatregelen' te nemen. De clubleden pakken dit evenwel positief op en gaan daarmee ook gezamenlijk aan de slag. Voor het voortbestaan van een prachtige sportvereniging én een schitterende sportaccommodatie in Almere. De actieve, adviserende en ondersteunende rol van de KNBSB draagt daaraan in belangrijke mate bij.
Een nieuwe bestuurssamenstelling moet tevens de aanzet zijn voor het behalen van nieuwe club successen.

 

 

Artikel geplaatst op: 29 januari 2016 - 09:10

Gerelateerd

Delen