College praat raad bij over veranderingen Floriade

STAD CENTRUM – Wethouder Tjeerd Herrema en Mark Pol consulteerden afgelopen donderdagavond de gemeenteraad tijdens de behandeling van het agendavoorstel Raadsconsultatie Samenwerkingsovereenkomst en oprichting Floriade Almere 2022 BV.


Het college wil weten wat de raad vindt van een aantal veranderingen in het Floriade-dossier. Een van de herzieningen is dat de gemeente zal optreden als financier van de Floriade BV en een lening van 30 miljoen verstrekt. Wethouder Mark Pol is tot nu toe de enige aandeelhouder. Behalve de gemeente kunnen er ook nog andere aandeelhouders toetreden, zoals bijvoorbeeld overheden, die meer zeggenschap willen of commerciële partijen, die later een positie krijgen in de ontwikkeling van het gebied. Door meerdere aandeelhouders wordt de basis van het evenement verbreed en worden risico’s gespreid.
Een andere verandering is dat er een avondprogramma wordt toegevoegd en dat culturele instellingen kunnen beslissen of ze hieraan willen meedoen. Uitgangspunt is dat de kans op meer bezoeken toeneemt. De PVV vraagt zich af welk onderzoek hieraan ten grondslag ligt. De partij heeft uitgezocht dat het aantal bezoekers dat meer dan een keer een Floriade bezocht slechts 10 tot 13 procent is. Herrema geeft toe dat er uitgegaan is van aannames. De ChristenUnie vindt uitgaan van niet getoetste aannames een risico. GroenLinks vraagt zich af wat er gebeurt als de aannames niet werken.
Wethouder Pol heeft een prognose gemaakt, waarin de BV een maximum van 25 miljoen nodig heeft. Om te voorkomen dat de BV buiten de kaders treedt, zal er ieder jaar een liquiditeitsprognose opgesteld worden. Pol verzekert de raad dat commissarissen toezicht zullen houden. “Alle stukken zullen ter goedkeuring worden voorgelegd. We moeten blijven monitoren, we moeten scherp blijven.” D66 vindt daarmee dat de risico’s voldoende afgedekt zijn. De SP en de PVV denken erover om een motie of een amendement in te dienen.

Artikel geplaatst op: 01 juli 2016 - 11:25

Gerelateerd

Delen