KAF trekt 10 procent minder bezoekers

ALMERE – Almeerders hebben dezelfde culturele behoeften als vergelijkbare Nederlandse huishoudens. Dat betekent dat – in het algemeen – een lichte afname te zien is. In drie jaar tijd daalde het bioscoopbezoek in Almere met 5 procent, het bezoek aan de schouwburg, in gebouw Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), nam zelfs met 10 procent af.
Het bezoek aan de schouwburg, in gebouw KAF, nam in drie jaar tijd 10 procent af. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Dat blijkt uit het rapport ‘Cultuur in Almere’. Het percentage Almeerders dat culturele voorstellingen, musea en/of films heeft bezocht daalt ten opzichte van 2014 van 89 procent naar 86 procent. In 2011 was dit percentage nog 92 procent. Uit de cijfers blijkt dat de meeste Almeerders op het gebied van cultuur vooral de bioscoop (61 procent) bezoeken, dat is wel 5 procent minder dan in 2014. Het aandeel bezoekers aan KAF is 35 procent, maar liefst 10 procent lager scoort dan drie jaar eerder.
Van alle uitvoeringen van podiumkunsten, films en musea die in het afgelopen jaar door de Almeerders bezocht zijn (met uitzondering van festivals), is 84 procent in de stad zelf bezocht. Buiten de stad wordt vooral cultuur gezocht in Amsterdam (73 procent). De helft van de bezoekers noemt dat bepaalde voorstellingen niet in Almere worden opgevoerd. Een andere reden, die door een vijfde van de bezoekers wordt genoemd, is dat het aanbod elders aantrekkelijker is. Van de bezoekers geeft 11 procent als reden dat het elders gezelliger is.
Het rapport ‘Cultuur in Almere’ is van vorig jaar, maar heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen. De discussie spitste zich vooral toe op het gemis aan een museum, een conclusie uit het rapport. Almeerders zien vooral graag een kunsthal/museum met veel wisselende exposities in hun stad, al staat museumbezoek bepaald niet bovenaan het voorkeurslijstje van culturele uitstapjes.
Meer jongeren

Positieve ontwikkeling is dat ten opzichte van 2014 veel meer jongeren (13 tot 17 jaar) naar een museum, toneelvoorstelling of musical gaan. Ook het bezoek aan een film in de bioscoop of een dansvoorstelling neemt licht toe. Voor de andere voorstellingen en instellingen geldt dat het bezoek gelijk blijft of licht afneemt. Bezoek aan festivals neemt af.
Artikel geplaatst op: 30 januari 2018 - 17:31

Gerelateerd

Delen