SP en AP/OPA: breek coalitieakkoord woningbouw open

'Dit college kan niets met de woningmarkt'

Door Robert Mienstra

ALMERE – De SP en AP/OPA vinden dat VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie met hun coalitieakkoord de woningnood in Almere niet verkleinen, maar laten uitgroeien tot een woningramp. AP/OPA en de SP willen het hoofdstuk ‘woningbouw’ uit het coalitieakkoord lichten en de woningnood raadsbreed oppakken. Daartoe dienen zij een motie in.

Johan de Leeuw (AP/OPA) (l) en Ton van den Berg (SP): "Haal woningbouw uit het coalitieakkoord. Laat de hele raad het regelen." (Foto: Almere DEZE WEEK)


“De huidige woningnood in Almere mag geen onderdeel meer zijn van partijpolitiek”, zegt Johan de Leeuw van AP/OPA. “We moeten in de raad nu gezamenlijk een plan van aanpak op tafel gaan leggen. Nog voor het zomerreces.”
“De woningnood is al tijdens het vorige college ontstaan”, valt Ton van den Berg (SP) hem bij. “En het huidige college zal daar niets aan veranderen. De coalitiepartijen moeten dus nu het coalitieakkoord openbreken om nog te redden wat er te redden valt.”

Partijbelangen

“Almere heeft nu keuzes nodig die boven de partijbelangen uitgaan”, zegt De Leeuw. “Het is schandalig dat er dit jaar nog geen paal de grond in is gegaan. De woningen die nu nog gebouwd worden, stammen uit het vorige college. De coalitiepartijen volgen braaf het beleid van het college zonder met ook maar één initiatief te komen om de woningramp te keren. We hebben een deltaplan nodig, vergelijk het maar met het rampjaar 1953. Ook de coalitiepartijen moeten met een oplossing komen voor de woningramp. Maar dat doen ze niet, omdat ze zich gevangen laten houden in het coalitieakkoord. Ze doen helemaal niets. Openbreken dus, is ons devies, en met de hele raad aan de slag.” Ex-gedeputeerde Bert Gijsberts (VVD) stelde onlangs ook al voor om raadsbreed met een woningdeltaplan aan de slag te gaan, maar toen meldde wethouder Ypma (PvdA) dat alleen de Partij voor de Dieren daar voor was. Volgens Van den Berg en De Leeuw is dat plan nooit uitvoerig met de partijen besproken.

Partijpolitiek


Beide politici melden dat de raad het hoogste orgaan in de gemeente is, en dat dat niet alleen de coalitiepartijen samen met het college is. “De raad beslist en het college voert uit”, stelt Van den Berg. “Op dit zware dossier moet de hele raad gezamenlijk aan de slag voor een voorstel om de woningnood op te lossen. Dit gaat boven de partijpolitiek uit. Dus moet het knellende coalitieakkoord wat betreft de woningbouw open gebroken worden. Het is te gek voor woorden dat er vroeger per coalitieperiode 4000 woningen gebouwd werden en dat we in deze tijd van woningnood de 2000 niet eens meer halen.”

Botsen


“De coalitiepartijen zitten met elkaar opgezadeld en zijn bij de woningnood in een onmogelijke positie gekomen", zegt De Leeuw. "We zitten er niet om het college beentje te lichten, maar zo langzamerhand mag het toch wel eens gaan botsen als het om de woningnood gaat. Ze kijken niet vooruit, en op dat gebied heeft het vorige college het ook al laten liggen. En nu zit de bevolking met de gebakken peren.”

Hoofdelijke stemming


De SP en AP/OPA zullen bij de motie om het coalitieakkoord open te breken, om hoofdelijke stemming vragen. “We willen van ieder raadslid weten wat hij of zij er van vindt om zo te zien wie de handschoen oppakt om de woningnood raadsbreed aan te pakken”, besluit Van den Berg.

Artikel geplaatst op: 26 april 2019 - 12:10

Gerelateerd

Delen